​​​​​​​Kan ni jämka summan som återkrävs?

Vi kan frångå återkravet helt eller delvis om det är en skälig lösning. Jämkande av återkravet förutsätter att återkravet inte beror på den sökandes svikliga förfarande. Om du alltså medvetet har gett oss felaktiga uppgifter eller låtit bli att ge uppgifter kan vi inte jämka återkravet.

Ett beslut om frångående av återkravet grundar sig på en utredning av din ekonomiska och sociala situation. Vi behöver en tillförlitlig redogörelse över alla dina inkomster och utgifter för att göra utredningen. Redogör också för om du till exempel är sjuk eller om det i din livssituation finns andra faktorer som påverkar din förmåga att betala tillbaka dagpenningen.

När vi överväger frångående av återkravet bedömer vi din helhetssituation. Tillfällig medellöshet eller tillfällig skuldsättning utgör således inte i sig en grund för avstående. Om myndigheten har gjort ett fel innebär det inte automatiskt att återkravet frångås helt eller delvis. Ovanstående omständigheter kommer dock att beaktas. Om även andra omständigheter talar för att återkravet helt eller delvis ska frångås, kan återkravet jämkas.

Du kan alltid kontakta oss och föreslå en tidsplan för återbetalningen. Du behöver alltså inte betala tillbaka allt på en gång, utan vi kan komma överens om delbetalningar.


Var detta till hjälp?

Tack!

Tack!