Vad händer när man upptäcker en felaktig utbetalning?

När vi upptäcker att utbetalningen av dagpenningen har varit felaktig, undersöker vi saken och inleder återkrav.

När vi upptäcker att utbetalningen har varit felaktig, granskar vi de aktuella besluten och skickar en samrådsskrivelse till dig. I samrådsskrivelsen redogör vi för situationen och samtidigt får du möjlighet att informera oss om din egen syn på saken. I samband med hörandet strävar vi också efter att bilda oss en uppfattning om din ekonomiska och sociala situation. Med hjälp av den informationen kan vi bedöma om det är möjligt för oss att helt eller delvis frångå återkravet. I samband med hörandet ber vi också om ditt samtycke till att rätta till felaktiga beslut.

Vi behandlar ärendet på nytt efter att vi fått ett svar från dig. Därefter får du nya, korrigerade beslut och ett beslut om återkrav. Vi skickar också bankgiroblanketter som du kan använda för att betala tillbaka överbetalningen till oss.

Om du anser att beslutet om återkrav är felaktigt eller om du inte godkänner det belopp som återkrävs, kan du söka om ändring i beslutet. Vi avbryter återkravet för den tid som ändringsansökan behandlas.

Om vi har anledning att misstänka att du har handlat svikligt när du ansökt om dagpenning och därmed själv föranlett återkravet, kommer vi att i samband med hörandet be om en utredning om det misstänkta svikliga förfarandet. Svikligt förfarande kan leda till anmärkning, varning eller till och med uteslutande från arbetslöshetskassan.

Om det svikliga förfarandet är återkommande eller allvarligt, är vi skyldiga att göra en utredningsbegäran till polismyndigheten. Polisen utreder därefter om det är fråga om ett brottmål som överförs till åklagare.

Var detta till hjälp?

Tack!

Tack!