Vad händer när man upptäcker ett betalningsfel?

När vi märker ett betalningsfel, granskar vi besluten om saken och sänder dig ett brev om hörande. I brevet om hörande redogör vi för situationen och samtidigt får du en möjlighet att berätta din egen syn på saken. I samband med hörandet strävar vi också efter att klarlägga, vilken din ekonomiska och sociala situation är. Med hjälp av de här uppgifterna kan vi bedöma, om vi har möjlighet att jämka återkravet eller helt och hållet avstå från det. I samband med hörandet begär vi vid behov av dig ett samtycke till att rätta de felaktiga besluten.

När vi får ditt svar, behandlar vi saken på nytt och du får nya, rättade beslut samt beslut om återkravet. Samtidigt får du också gireringsblanketter, med vilka du kan återbetala till oss det som betalats ut för mycket.

Om beslutet om återkrav enligt din mening är felaktigt eller du inte godkänner den summa som ska återbetalas, kan du göra en ändringsansökan. Vi avbryter återkravet under tiden för en behandling av ändringsansökan.

Ibland kan vi ha skäl att misstänka att du har förfarit svikligt när du ansökt om dagpenning och på så sätt orsakat återkravet. I ett sådant fall begär vi i samband med hörandet en utredning också om ett misstänkt svikligt förfarande. Oärlighet vid ansökan om förmån kan leda till en anmärkning, varning eller t.o.m. uteslutning ur arbetslöshetskassan.

Om det svekliga förfarandet är upprepat eller det inte är helt lindrigt, har vi skyldighet att göra en begäran om undersökning av ärendet hos polismyndighet. Då utreder polisen om det är fråga om ett sådant brottmål som ska föras vidare till åklagaren.

Var detta till hjälp?

Tack! Om du vill kand du skriva närmare feedback på kommentarfältet nedan. Med hjälp av feedbacken kan vi utveckla våra sajter till ännu bättre.

Tack för din feedback! Om du vill kand du skriva närmare om vilken typ av information du skulle ha behövt. Med hjälp av feedbacken kan vi utveckla våra sajter till ännu bättre.