Det kan bero på många saker att dagpenning betalas ut felaktigt. Den vanligaste anledningen till återkrav är att sökanden har beviljats en pension retroaktivt, som minskar dagpenningen eller helt och hållet hindrar dess utbetalning. Det är också vanligt att TE-byrån retroaktivt ger ett arbetspolitiskt utlåtande med hinder retroaktivt. I de här situationerna har allt varit i sin ordning vid tidpunkten för dagpenningens utbetalning, men ett retroaktivt utlåtande eller hinder ändrar i själva verket den redan utbetalade dagpenningen till att vara utan grund.

Rätt vanligt är också det att man inte till oss uppgett löneinkomster, sociala förmåner eller till exempel semesterlöner som erhållits under tiden för permittering. Ett beslut som fattats på grundval av felaktiga eller bristfälliga uppgifter kan leda till att alltför stor dagpenning eller dagpenning utan grund betalats ut.

tips

Uppge i ansökan alla förändringar som kommit i dina arbetsperioder, sjukdagar, semesterdagar, socialförmåner samt också alla andra omständigheter som eventuellt påverkar din rätt till dagpenning.

Om du är osäker på om någon förändring påverkar din dagpenning så meddela om det i ansökan. Du kan också kontakta oss. Då kan vi tillsammans bedöma situationen. Ovetskap om lagens bestämmelser är inte en tillräcklig grund för att avstå från återkrav.

Det är också möjligt att vi gör ett fel när vi ger ett beslut. Det kan bli ett felslag i summorna eller så kan någon utredning med inverkan på dagpenningens belopp undgå vår uppmärksamhet. En utbetalning för mycket som beror på fel av oss, ska enligt lag också återkrävas.

Var detta till hjälp?

Tack! Om du vill kand du skriva närmare feedback på kommentarfältet nedan. Med hjälp av feedbacken kan vi utveckla våra sajter till ännu bättre.

Tack för din feedback! Om du vill kand du skriva närmare om vilken typ av information du skulle ha behövt. Med hjälp av feedbacken kan vi utveckla våra sajter till ännu bättre.