Det kan finnas flera olika orsaker till felaktig utbetalning av dagpenning. Den vanligaste orsaken till återkrav är att den sökande har beviljats sådan pension retroaktivt som minskar dagpenningens storlek eller förhindrar att den betalas ut. Det är också vanligt att arbets- och näringsbyrån utfärdar ett retroaktivt arbetskraftspolitiskt utlåtande om förhinder. I dessa situationer har allt varit i sin ordning vid tidpunkten för utbetalningen, men den retroaktiva pensionen eller utlåtandet leder till att redan utbetald dagpenning är ogrundad.

Det är också ganska vanligt att vi inte har informerats om löneinkomster, sociala förmåner eller till exempel semesterlön som betalats ut under permittering. Ett beslut som fattas utifrån oriktiga eller ofullständiga uppgifter kan leda till att dagpenningen blir för stor eller att den betalas ut utan grund.

tips


För att undvika återkrav, försäkra dig om att du angett allt väsentligt i din ansökan: anställningstid, sjukdagar, semesterdagar, ändringar i dina sociala förmåner, samt alla andra omständigheter som kan påverka din rätt till dagpenning.

Om du är osäker på om en förändring påverkar din dagpenning, nämn det i din ansökan. Du kan också kontakta oss, så kan vi se över situationen tillsammans. Okunskap om lagens bestämmelser är inte en tillräcklig orsak för att vi skulle kunna avstå från återkrav.

Det är också möjligt att vi gjort ett misstag då vi fattade beslutet. Det kan vara fråga om ett skriv- eller räknefel eller så kanske vi har missat en utredning som skulle ha påverkat beloppet för dagpenningen. En överbetalning som beror på vårt misstag måste också återkrävas enligt lag.

Var detta till hjälp?

Tack!

Tack!