Deltidsarbete och jämkad dagpenning

När du har inkomst av deltidsarbete kan du ansöka om inkomstrelaterad dagpenning som stöd för din utkomst. Din arbetsinkomst beaktas vid utbetalningen av dagpenningen, varvid dagpenningen är något mindre än om du skulle vara helt arbetslös. Du kan alltså fortsättningsvis få jämkad dagpenning utöver lönen och företagsinkomsten.