Deltidsarbete och jämkad dagpenning

När du har inkomst av deltidsarbete, kan du ansöka om inkomstrelaterad dagpenning som stöd för din utkomst. Den arbetsinkomst som du får beaktas när dagpenning utbetalas, och då utbetalas det i någon mån mindre dagpenning än då man är helt och hållet arbetslös. Du kan alltså utöver lönen eller företagsinkomsten alltjämt få jämkad dagpenning.