Vårt system är reparerats på måndagen 22.1.2018 klockan 17.00-19.00 Under serviceåtgärd OmaYTK är inte i bruk. Vi beklagar de möjliga olägenheter.

Deltidsarbete och jämkad dagpenning

När du arbetar på deltid, kan du ansöka om inkomstrelaterad dagpenning som stöd för din utkomst. Den arbetsinkomst som du får beaktas när dagpenning utbetalas, och då utbetalas det i någon mån mindre dagpenning än då man är helt och hållet arbetslös. Du kan alltså utöver lönen eller företagsinkomsten alltjämt få jämkad dagpenning.