Vår telefontjänst är öppen mån-tors kl 10-14. Vårt kundtjänstkontor i Loimaa är stängt tillsvidare.

Deltidsarbete och jämkad dagpenning

När du har inkomst av deltidsarbete kan du ansöka om inkomstrelaterad dagpenning som stöd för din utkomst. Din arbetsinkomst beaktas vid utbetalningen av dagpenningen, varvid dagpenningen är något mindre än om du skulle vara helt arbetslös. Du kan alltså fortsättningsvis få jämkad dagpenning utöver lönen och företagsinkomsten.