Finns det begränsningar för att bevilja jämkad dagpenning?

  • Innan vi kan betala ut jämkad dagpenning, kontrollerar vi de allmänna förutsättningarna och eventuella hinderliksom när också full dagpenning betalas.

  • Om din arbetstid överskrider 80 procent av arbetstiden för en heltidsanställd arbetstagare, kan vi inte utbetala jämkad dagpenning. Det här beror på att det då inte är fråga om deltidsarbete enligt definitionen i lagen om utkomstskydd för arbetslösa.
  • Jämkad dagpenning kan inte heller betalas, ifall din arbetsgivare inte har möjlighet att övervaka din arbetstid. Det beror på att vi då inte kan uppskatta om arbetstidsgränsen på 80 % uppfylls för dig.
  • Det finns situationer när du under tiden för deltidsarbete kan få semesterlön som grundar sig på heltidsarbetet. Om det alltså under tiden för deltidsarbetet till dig betalas semesterlön som baserar sig på heltidsarbetet, kan vi inte samtidigt betala jämkad inkomstrelaterad dagpenning åt dig.
  • Det finns en övre gräns för den jämkade dagpenningens belopp. Det här maximibeloppet beror på, hurdan din inkomstnivå har varit före arbetslösheten. Dagpenningen med barnförhöjning och inkomsten under jämkningsperioden kan sammanlagt vara högst så stor som den lön som ligger till grund för den inkomstrelaterade dagpenningen. Det vill säga, om du förtjänar mycket, blir det inte någon dagpenning att betala ut. Syftet med den här regeln är att försäkra att arbete alltid är ekonomiskt mera lönande än arbetslöshet.

Var detta nöjdigt?

Tack! Om du vill kand du skriva närmare feedback på kommentarfältet nedan. Med hjälp av feedbacken kan vi utveckla våra sajter till ännu bättre.

Tack för din feedback! Om du vill kand du skriva närmare om vilken typ av information du skulle ha behövt. Med hjälp av feedbacken kan vi utveckla våra sajter till ännu bättre.