Finns det begränsningar för att bevilja jämkad dagpenning?

Det finns situationer då vi inte kan betala jämkad dagpenning.

Vi kan inte betala jämkad dagpenning i alla situationer

  • Innan vi kan betala jämkad dagpenning, kontrollerar vi de allmänna förutsättningarna och eventuella hinder, i likhet med då full dagpenning betalas ut.

  • Om din arbetstid överstiger 80 procent av arbetstiden för arbetstagare i heltidsarbete, kan vi inte betala jämkad dagpenning. Det här beror på att det i ett sådant fall inte är fråga om deltidsarbete så som avses i lagen om utkomstskydd för arbetslösa.
  • Du har inte rätt till jämkad dagpenning, och den kan således inte betalas ut, om deltidsarbetet grundar sig på förkortad arbetstid på ditt eget initiativ. Om du arbetar heltid och på eget initiativ kommer överens med arbetsgivaren om kortare arbetstider, kan vi alltså inte betala jämkad dagpenning.

  • Det finns situationer när du under tiden för deltidsarbete kan få semesterlön som grundar sig på heltidsarbete. Om du under deltidsarbetet får semesterlön som grundar sig på heltidsarbete kan vi inte samtidigt betala dig jämkad inkomstrelaterad dagpenning.
  • Den jämkade dagpenningens belopp har en övre gräns. Det här taket beror på din inkomstnivå före arbetslösheten. Dagpenningen jämte barntillägget och inkomsten under jämkningsperioden kan sammanlagt uppgå till högst den lön som ligger till grund för den inkomstrelaterade dagpenningen. Därmed betalas ingen dagpenning om du har höga inkomster. Syftet med dessa föreskrifter är att säkerställa att arbete alltid är mer lönsamt än arbetslöshet.

Var detta till hjälp?

Tack!

Tack!