Har ni månne räknat min lön fel?

När du ansöker om dagpenning kan du få ett beslut på grundval av vilket din lön skulle förefalla att vara större än den i verkligheten har varit. Ett sådant beslut kan förståeligt nog verka felaktigt. Ofta beror situationen ändå på den särskilda jämkningsperioden, och beslutet har räknats helt rätt.

Särskild jämkningsperiod

Om det i din jämkningsperiod ingår sådana dagar för vilka du antingen har rätt till full dagpenning eller för vilka du inte alls har rätt till dagpenning, så förkortar de din jämkningsperiod. Då uppstår det en s.k. särskild jämkningsperiod.

En särskild jämkningsperiod förutsätter enligt lagen att den utbetalade arbetsinkomsten ska omvandlas  beräkningsmässigt att motsvara en månadsinkomst

Så här ska det göras

Först dividerar vi lönen med antalet beräknade arbetsdagar som ingår i jämkningsperioden. Det antal som erhålls multipliceras med 21,5.

Man tar en särskild jämkningsperiod med fem beräknade arbetsdagar. Lönen på 300 €, som utbetalats under perioden, omvandlas så här:

  1. 300 € / 5 = 60 €
  2. 60 € x 21,5 = 1290 €
  3. 1290 €

300 € som förvärvats under fem beräknade arbetsdagar motsvarar alltså förvärvade 1290 € i månaden.

Den arbetsinkomst som uppgetts i beslutet är alltså inte den lön som i verkligheten har betalats ut till dig, utan en genom beräkning fastställd månadslön.

Den minskande verkan som riktas mot dagpenningen är ändå inte större än effekten av den faktiska arbetsinkomsten. Omvandlingen utförs endast då vi är tvungna att förkorta din sedvanliga jämkningsperiod. Då riktar sig jämkningen, dvs. minskningen endast mot de dagar, för vilka jämkad dagpenning betalas ut. För andra dagar under ansökningsperioden får du inte alls dagpenning eller så får du full dagpenning, beroende på din situation.

Var detta nöjdigt?

Tack! Om du vill kand du skriva närmare feedback på kommentarfältet nedan. Med hjälp av feedbacken kan vi utveckla våra sajter till ännu bättre.

Tack för din feedback! Om du vill kand du skriva närmare om vilken typ av information du skulle ha behövt. Med hjälp av feedbacken kan vi utveckla våra sajter till ännu bättre.