Hur mycket betalas ut i jämkad dagpenning?

Den jämkade dagpenningens storlek beror på dina inkomster.

Uppskatta beloppet för den jämkade dagpenningen med vår dagpenningskalkylator.

I enlighet med huvudregeln beräknar vi den jämkade inkomstrelaterade dagpenningen så här:

  • ange lönen

  • ta bort skyddsdelen (300 €/månad eller 279 €/4v.)

  • dividera svaret med 2

  • dividera svaret med 21,5

  • dra av resten från den fulla dagpenningen

  • Klart!

exempel 1, huvudregel

Lönen 1300 €, full dagpenning 67,72 €, ansökningsperioden har 20 ersättningsdagar, skatteprocent 20 %

1 300,00 €
1 300,00 € - 300,00 € = 1 000,00 €
1 000,00 € / 2 = 500,00 €
500,00 € / 21,5 p = 23,26 € p
67,72 €/p - 23,26 €/p = 44,46 €/p
44,46 €/p x 20 p = 889,20 €
889,20 € x (1 – 0,20) = 711,36 €
​​​​​​​

Utöver huvudregeln har den jämkade dagpenningen också ett maximi- och minimibelopp.

Maximibeloppet beror på den lön som ligger till grund för din inkomstrelaterade dagpenning. Den jämkade inkomstrelaterade dagpenningen jämte barntillägget kan inte tillsammans med arbetsinkomsten utgöra mer än den lön som används som grund i beräkningen. Om dina inkomster är större än beräkningens lön, betalas ingen dagpenning. Syftet med denna regel är att se till att arbete alltid är mer lönsamt än arbetslöshet. Skyddsdelen beaktas inte vid beräkningen av maximibeloppet.

Maximibeloppet granskas genom att arbetsinkomsten dras av från den lön som ligger till grund för dagpenningen. Om summan är noll eller mindre än noll, betalas ingen dagpenning. Om summan överstiger noll, beräknas dagpenningens belopp genom att dra av dagslönen för arbetsinkomsten från den dagslön som ligger till grund för dagpenningen. Dagslönen som ligger till grund för din egen dagpenning anges i beslutet om dagpenning som finns på vår nättjänst OmaYTK. Du kan också uppskatta dagslönens storlek med vår kalkylator.

Exempel 2, maximibelopp 1

Lön 1800 €, lön som dagpenningen grundar sig på 1800 €, skyddsdelen beaktas inte


1800,00 € – 1800,00 € = 0,00 €
​​​​​​​Ingen dagpenning betalas ut

Exempel 3, maximibelopp 2

Lön 1400 € per månad, lön som dagpenningen grundar sig på 1800 € per månad, skyddsdelen beaktas inte

Dagslön:                                                                           1400,00 € / 21,5 d = 65,12 €/d
Dagslön som dagpenningen grundar sig på:    1 800,00 € / 21,5 d = 83,72 €/d
Jämkad dagpenning:                                                  83,72 €/d - 65,12 €/d = 18,60 €/d

Den inkomstrelaterade dagpenningen är dock minst lika stor som grunddagpenningen. Det eventuella barntillägget tillkommer efter arbetsinkomstens inverkan. Grunddagpenningen är 37,21 € år 2023.

Exempel 4, minimibelopp

Lön 1300 € per månad, lön som dagpenningen grundar sig på 1400 € per månad.

Dagslön:                                                                          1300,00 € / 21,5 d = 60,47 €/d
Dagslön som dagpenningen grundar sig på:    1400,00 € / 21,5 d = 65,12 €/d
Jämkad dagpenning maximalt:                               65,12 €/d - 60,47 €/d = 4,65 €/d

Granskning av minimibelopp:
37,21 € - (((1300,00 € - 300,00 €) x 0,5) / 21,5) = 12,46 €

Minimibeloppet (13,95 €) är större än maximibeloppet (4,65 €). Därmed är den jämkade dagpenningen 13,95 €.​​​

Var detta till hjälp?

Tack!

Tack!