Med vår dagpenningskalkylator kan du uppskatta beloppet av den jämkade dagpenningen.

Enligt huvudregeln räknar vi ut den jämkade inkomstrelaterade dagpenningen så här:

  • man tar lönen

  • tar bort skyddsdelen (300 €/mån. eller 279 €/4 veckor)

  • dividerar den summan i två delar

  • dividerar den summa som erhålls med talet 21,5

  • drar av resten från den fulla dagpenningen

  • Färdigt!

exempel 1

Lönen 1300 €, full dagpenning 67,72 €, ansökningsperioden har 20 ersättningsdagar, skatteprocenten 20 %

1 300,00 €
1 300,00 € - 300,00 € = 1 000,00 €
1 000,00 € / 2 = 500,00 €
500,00 € / 21,5 p = 23,26 € p
67,72 €/p - 23,26 €/p = 44,46 €/p
44,46 €/p x 20 p = 889,20 €
889,20 € x (1 – 0,20) = 711,36 €
​​​​​​​

Förutom huvudregeln har den jämkade dagpenningen också ett maximi- och minimibelopp.

Maximibeloppet beror på vilken lönen som ligger till grund för din inkomstrelaterade dagpenning är. Den jämkade inkomstrelaterade dagpenningen jämte barnförhöjning kan inte tillsammans med arbetsinkomsten vara mera än din grundlön. Om dina inkomster är större än din grundlön, kvarstår ingen dagpenning att betala.

Den inkomstrelaterade dagpenningen är dock åtminstone lika stor som vad grunddagpenningen och en eventuell barnförhöjning vore efter arbetsinkomstens verkan. Grunddagpenningen år 2019 är 32,40 €.

VISSTE DU?

Lönen som ligger till grund för den inkomstrelaterade dagpenningen kan du kontrollera i OmaYTK. Grundlönen syns också i beslutet om inkomstrelaterad dagpenning.

Var detta nöjdigt?

Tack! Om du vill kand du skriva närmare feedback på kommentarfältet nedan. Med hjälp av feedbacken kan vi utveckla våra sajter till ännu bättre.

Tack för din feedback! Om du vill kand du skriva närmare om vilken typ av information du skulle ha behövt. Med hjälp av feedbacken kan vi utveckla våra sajter till ännu bättre.

Linkki kyselyyn