Förvissa dig först om att ditt arbetssökande är i kraft hos TE-byrån. Anmäl om arbete på deltid och om företagsverksamhet till TE-byrån. Lättast kan det göras via deras elektroniska tjänst. Gör därefter ansökan i vår elektroniska tjänst OmaYTK.  Om du får dagpenning för första gången, så gör ansökan först om två veckor efter att arbetet börjat. Om du redan får dagpenning, så fortsätt i din normala rytm.

Kom ihåg att göra ansökan senast inom tre månader från den dag när du söker att dagpenning ska betalas ut. Bli inte och vänta på de bilagor som behövs, för de kan skickas senare. Det viktigaste är att vi får din ansökan inom tre månader – dagpenning kan inte betalas ut retroaktivt, ifall den här tidsfristen löper ut.

Uppge i ansökan de arbetstimmar som du utför och bifoga en lönespecifikation för ansökningsperioden. När vi behandlar ansökan, strävar vi efter att vi får ansökningsperioden att motsvara din lönebetalningsperiod. Då kan vi be dig att komplettera ansökan. När vi går till väga på så sätt kan vi i fortsättningen betala ut din dagpenning så snabbt som möjligt och regelbundet. Du kan här studera vår behandlingstidtabell för ansökningarna.

​​​​​​​Arbetstimmarna för företagsverksamhet i bisyssla behöver man inte uppge. Bifoga däremot en kopia av den fastställda beskattningen av ditt företag till ansökan. Skicka i stället för beskattningsbeslutet en utredning om företagets inkomster, om företagsverksamheten först börjat eller där finns väsentliga förändringar efter beskattningen.

Om du arbetar via ett faktureringsföretag, behöver arbetstimmarna inte uppges. Skicka oss en lönespecifikation.

Bilagor

När du första gången ansöker om jämkad dagpenning, behöver vi ett arbetsavtal i bilaga till ansökan. Arbetsavtalet har uppgifter om till exempel grunderna för anställningen och om arbetstiden. Vi behöver de här uppgifterna för att behandla ansökan..

För att vi ska kunna räkna ut beloppet av den jämkade dagpenningen, behöver vi också en lönespecifikation. När ett deltidsarbete börjar, strävar vi efter att hänföra ansökningsperioden på så sätt att den motsvarar löneutbetalningsperioden. På så sätt löper utbetalningen av dagpenningen snabbare i fortsättningen.

Om inte de timmar som utförts framgår av lönespecifikationen, ber vi vid behov särskilt om en utredning av arbetstimmarna per vecka.

Lättast skickar du oss bilagorna elektroniskt via tjänsten OmaYTK. Se här tips för hur du omvandlar pappersdokumentet till ett elektroniskt.

Var detta nöjdigt?

Tack! Om du vill kand du skriva närmare feedback på kommentarfältet nedan. Med hjälp av feedbacken kan vi utveckla våra sajter till ännu bättre.

Tack för din feedback! Om du vill kand du skriva närmare om vilken typ av information du skulle ha behövt. Med hjälp av feedbacken kan vi utveckla våra sajter till ännu bättre.

Linkki kyselyyn