Hur söker jag inkomstrelaterad dagpenning?

När du har inkomst av deltidsarbete, kan du ansöka om inkomstrelaterad dagpenning. Då du inleder deltidsarbetet, kan du fortsätta att ansöka i samma rytm som tidigare. Vid behov ber vi dig omarbeta ansökan. Målet är att ansökningsperioden och löneperioden ska vara de samma. På så sätt kan vi i fortsättningen direkt följa med hur ditt arbetsvillkor samlas in och på så sätt är det bekvämare för dig att göra ansökan. 

Förvissa dig först om att ditt arbetssökande är i kraft hos TE-byrån. Anmäl om arbete på deltid och om företagsverksamhet till TE-byrån. Lättast kan det göras via deras elektroniska tjänst.

Gör därefter ansökan i vår elektroniska tjänst OmaYTK.  Om du får dagpenning för första gången, så gör ansökan först om två veckor efter att arbetet börjat. Om du redan får dagpenning, så fortsätt i din normala rytm. Vid behov begär vi att ansökan förlängs. Målet är att ansökningsperioden och löneperioden ska vara de samma.

Kom ihåg att göra ansökan senast inom tre månader från den dag när du söker att dagpenning ska betalas ut. Bli inte och vänta på de bilagor som behövs, för de kan skickas senare. Det viktigaste är att vi får din ansökan inom tre månader – dagpenning kan inte betalas ut retroaktivt, ifall den här tidsfristen löper ut.

Uppge i ansökan de arbetstimmar som du har utfört. När du har inkomster av deltidsarbete, meddela dem till oss. Lämna en lönespecifikation i bilaga till ansökan.

​​​​​​​Arbetstimmarna för företagsverksamhet i bisyssla behöver man inte uppge. Bifoga däremot en kopia av den fastställda beskattningen av ditt företag till ansökan. Skicka i stället för beskattningsbeslutet en utredning om företagets inkomster, om företagsverksamheten först börjat eller där finns väsentliga förändringar efter beskattningen.

Om du arbetar via ett faktureringsföretag, behöver arbetstimmarna inte uppges. Skicka oss en lönespecifikation.

Exempel

Du arbetar på deltid i april och du ansöker om dagpenning. Lönen betalas ut först i maj.

Uppge i ansökan arbetstimmarna för april. Vi behöver uppgiften om dem för att följa upp arbetsvillkoret och arbetstiden samt för aktivitetsmodellen. Skicka ansökan. Eftersom det inte finns någon löneutbetalning i april, behöver vi inte löneuppgifterna i detta skede.

När du gör ansökan för maj, så skicka lönespecifikationen med. Vi behöver den så att vi kan räkna ut lönens inverkan på dagpenningen.

Bilagor

När du första gången ansöker om jämkad dagpenning, behöver vi ett arbetsavtal i bilaga till ansökan. Arbetsavtalet har uppgifter om till exempel grunderna för anställningen och om arbetstiden. Vi behöver de här uppgifterna för att behandla ansökan..

För att vi ska kunna räkna ut beloppet av den jämkade dagpenningen, behöver vi också lönespecifikationen. Vi behöver lönespecifikationen i bilaga till den ansökan för vilken tid lönen betalas.

När lönen betalas ut, är arbetsgivaren skyldig att lämna en specifikation över den. Dagpenning söks alltid retroaktivt, och därför ska det alltid finnas en specifikation över den lön som betalats ut  under ansökningsperioden, då du gör ansökan. 

Om inte de timmar som utförts framgår av lönespecifikationen, ber vi vid behov särskilt om en utredning av arbetstimmarna per vecka.

Lättast skickar du oss bilagorna elektroniskt via tjänsten OmaYTK. Se här tips för hur du omvandlar pappersdokumentet till ett elektroniskt.

Var detta nöjdigt?

Tack! Om du vill kand du skriva närmare feedback på kommentarfältet nedan. Med hjälp av feedbacken kan vi utveckla våra sajter till ännu bättre.

Tack för din feedback! Om du vill kand du skriva närmare om vilken typ av information du skulle ha behövt. Med hjälp av feedbacken kan vi utveckla våra sajter till ännu bättre.