Hur söker jag jämkad dagpenning?

Du kan ansöka om jämkad dagpenning när du har inkomster från deltidsarbete. Då du börjar arbeta på deltid kan du fortsätta att ansöka i samma takt som tidigare. Vid behov ber vi dig ändra din ansökan. Målet är att ansökningsperioden och löneutbetalningen sammanfaller. På så sätt kan vi i fortsättningen direkt följa med hur ditt arbetsvillkor uppfylls, varmed det blir det lättare för dig att göra din ansökan.

Så här söker du jämkad dagpenning

Kontrollera först vid Arbets- och näringsbyrån att din jobbsökning är giltig. Anmäl deltidsarbete och företagsverksamhet till Arbets- och näringsbyrån. Det är enklast att göra en anmälan i byråns nättjänst.

Gör därefter en ansökan i vår nättjänst OmaYTK. Om du söker dagpenning för första gången ska du lämna in din ansökan först två veckor efter att arbetet inletts. Om du redan får dagpenning ska du fortsätta söka i normal takt. Om det behövs ber vi dig förlänga din ansökan. Målet är att ansökningsperioden och löneperioden ska vara desamma.

Kom ihåg att göra din ansökan senast inom tre månader från den dag från vilken du ansöker om dagpenning. Vänta inte på nödvändiga bilagor, eftersom de kan levereras senare. Det viktigaste är att vi får din ansökan inom tre månader – dagpenningen kan inte betalas retroaktivt om den utsatta tiden överskrids.

Ange dina utförda arbetstimmar i ansökan. Meddela oss när du har inkomster från deltidsarbete. Bifoga lönespecifikationen till din ansökan i så fall.

​​​​​​​Du behöver inte ange arbetstimmarna då det gäller företagsverksamhet som bisyssla. Bifoga i stället en kopia av den fastställda beskattningen till din ansökan. Om företagsverksamheten har börjat nyligen eller om det skett väsentliga förändringar i den efter beskattningen, ska du i stället för beskattningsbeslutet lämna in någon annan redogörelse över företagets inkomster.

Du behöver inte anmäla arbetstimmarna om du arbetar via ett faktureringsföretag. Skicka oss en lönespecifikation.

Exempel

Du arbetar deltid i april och ansöker om dagpenning. Lönen betalas först i maj.

Ange arbetstimmarna för april i din ansökan. Vi behöver information om dem med tanke på arbetsvillkoret, uppföljningen av arbetstiden. Skicka din ansökan. Eftersom det inte finns någon löneutbetalning i april behöver vi inga löneuppgifter i det här skedet.

Bifoga lönespecifikationen då du i juni lämnar in din ansökan för maj. Vi behöver specifikationen för att kunna räkna ut hur lönen påverkar dagpenningen.

Nödvändiga bilagor

När du ansöker om jämkad dagpenning för första gången behöver vi ett arbetsavtal som du bifogar till din ansökan. I arbetsavtalet finns uppgifter till exempel om grunderna för anställningen och arbetstiden. Vi behöver dessa uppgifter för att kunna behandla din ansökan.

Vi behöver också en lönespecifikation för att kunna beräkna beloppet för den jämkade dagpenningen. Vi behöver lönespecifikationen som en bilaga till den ansökan under vilken lönen betalas ut. Ingen lönespecifikation behövs, om lönen inte betalas ut under ansökningsperioden.

Då en lön utbetalas, är arbetsgivaren skyldig att lämna en uträkning över det. Dagpenning söks alltid retroaktivt, och därför borde det alltid finnas en beräkning tillgänglig för den lön som betalats ut under ansökningsperioden när du gör din ansökan.

Om det inte framgår av lönespecifikationen vilka arbetstimmar som har utförts, ber vi vid behov om ytterligare en särskild redogörelse över de veckovisa arbetstimmarna.

Bilagorna skickar du enklast genom vår nättjänst OmaYTK.

Var detta till hjälp?

Tack!

Tack!