Om din företagsverksamhet är en bisyssla, kan du ansöka om inkomstrelaterad dagpenning som stöd för din utkomst. Företagsverksamheten är en bisyssla, om sysselsättning i den inte hindrar dig från att ta emot heltidsarbete.

TE-byrån fattar beslut om huruvida din företagsverksamhet är en bisyssla genom att uppskatta den arbetsmängd som verksamheten kräver. Enbart avsaknaden av inkomster gör inte att företagsverksamheten betraktas som bisyssla. När du meddelar TE-byrån om företagsverksamheten, begär man en utredning om den. TE-byrån fattar beslut på basis av den utredning du lämnar, så gör utredningen med omsorg.

Du kan ansöka om inkomstrelaterad dagpenning som stöd för din utkomst också om du sysselsätts i företagsverksamheten högst två veckor. När det är fråga om en sådan kort period, så undersöker TE-byrån inte hur verksamheten sysselsätter. Om företagsverksamheten dock varar över två veckor, bedöms det om verksamheten är i huvudsyssla eller bisyssla räknat fr.o.m. att den inletts.

Var detta nöjdigt?

Tack! Om du vill kand du skriva närmare feedback på kommentarfältet nedan. Med hjälp av feedbacken kan vi utveckla våra sajter till ännu bättre.

Tack för din feedback! Om du vill kand du skriva närmare om vilken typ av information du skulle ha behövt. Med hjälp av feedbacken kan vi utveckla våra sajter till ännu bättre.