Om din företagsverksamhet är en bisyssla kan du ansöka om inkomstrelaterad dagpenning som stöd för din utkomst. Företagsverksamheten är en bisyssla, om den inte hindrar dig att ta emot heltidsarbete.

Arbets- och näringsbyrån fattar beslut om huruvida företagsverksamheten är en bisyssla genom att uppskatta den arbetsmängd som verksamheten kräver. Enbart avsaknaden av inkomster innebär inte att företagsverksamheten betraktas som en bisyssla. När du meddelar Arbets- och näringsbyrån om företagsverksamhet ombeds du att lämna en redogörelse om den. Arbets- och näringsbyrån fattar beslutet utgående från redogörelsen, så gör den med omsorg.

Du kan också ansöka om inkomstrelaterad dagpenning som stöd för din utkomst om företagsverksamheten sysselsätter dig i högst två veckor. Då det är fråga om en så kort period undersöker Arbets- och näringsbyrån inte verksamhetens sysselsättningsförmåga. Om företagsverksamheten varar längre än två veckor bedöms det huruvida det är fråga om en huvudsyssla eller bisyssla från den tidpunkt då verksamheten inleddes.

Var detta till hjälp?

Tack!

Tack!