Telefonlinjerna är stängda 20.5.

Kan ni ha räknat ut min lön felaktigt?

När du ansöker om jämkad dagpenning, kan du få ett beslut som tyder på att din lön verkar vara högre än vad den i verkligheten har varit. Ett sådant beslut kan förståeligt nog förefalla vara felaktigt. Det beror ofta på den särskilda jämkningsperioden, och beslutet har beräknats helt rätt.

En undantagslag är i kraft under coronaepidemin, enligt vilken den särskilda jämkningsperioden inte tillämpas på utbetalning av inkomstrelaterad dagpenning under ansökningsperioder som börjar 11.5.2020 –30.6.2021.

Särskild jämkningsperiod

Om det i din jämkningsperiod ingår dagar för vilka du antingen har rätt till full dagpenning eller inte alls har rätt till dagpenning, kommer de att förkorta din jämkningsperiod. Då uppstår en särskild jämkningsperiod.

En särskild jämkningsperiod förutsätter enligt lagen att den arbetsinkomst som betalats ut under perioden omvandlas så att den motsvarar en månadsinkomst. Det här måste göras eftersom beräkningen av den jämkade dagpenningen påverkas av skyddsdelen samt av den lön som ligger till grund för dagpenningen, som båda fastställs på månadsnivå. Dessa kan inte jämföras med lönen, om den inte omvandlas så att den motsvarar en månadslön.

Så utförs beräkningen

Först divideras lönen med antalet beräknade arbetsdagar under jämkningsperioden. Svaret multipliceras med 21,5.

Vi tar en särskild jämkningsperiod som innehåller fem beräknade arbetsdagar. Lönen om 300 € som betalas ut under perioden omvandlas så här:

  1. 300 € / 5 = 60 €
  2. 60 € x 21,5 = 1290 €
  3. 1290 €

De 300 € som betalas ut under fem beräknade arbetsdagar motsvarar 1290 € som betalas ut per månad.

Arbetsinkomsten som nämns i beslutet är såldes inte den lön som betalats ut till dig i verkligheten, utan den är en beräknad månadsinkomst.

Omvandlingen utförs endast när vi måste förkorta din vanliga jämkningsperiod. Då riktar sig jämkningen, dvs. minskningen, endast mot de dagar för vilka jämkad dagpenning betalas ut. För de övriga dagarna under ansökningsperioden får du ingen dagpenning alls eller också får du full dagpenning, beroende på din situation.

Exempel 1 Den beräknade lönens inverkan

I exemplet är en persons inkomst 500 € under en 10 dagars jämkningsperiod. Det motsvaras av en beräknad månadsinkomst om 1075 €.

Beräknad lön och jämkad dagpenning som beräknats utgående från den under en särskild jämkningsperiod:

Dagpenning 67,93 €
Särskild jämkningsperiod 10 dagar
Arbetsinkomst under jämkningsperioden 500,00 €
Skyddsdel 300 €/månad
Konstant månatlig koefficient 21,5
Dagsinkomst under jämkningsperioden 50 €/d (500,00 €/10d)
Beräknad månadsinkomst 1075 €/månad (50 €/d X 21,5)
Jämkad dagpenning 49,91 € (67,93 € – ((1075,00 €/månad – 300,00 €/månad) / 2) / 21,5)

Om lönen inte skulle omvandlas, borde skyddsdelen omvandlas i stället:

Dagpenning 67,93 €
Särskild jämkningsperiod 10 dagar
Arbetsinkomst under jämkningsperioden 500,00 €
Skyddsdel 300 €/månad
Konstant månatlig koefficient 21,5
Beräknad skyddsdel under en 10 dagars jämkningsperiod 139,53 € (300,00 €/månad / 21,5 / X 10d)
​​​​​​​Jämkad dagpenning 49,91 € (67,93 € – ((500,00 € – 139,53 €) / 2) / 10 d)

Även om lönen omvandlas, har den samma inverkan på dagpenningen som den faktiska arbetsinkomsten skulle ha.

Exempel 2 Den beräknade lönens inverkan

Den jämkade dagpenningen får inte tillsammans med arbetsinkomsten överstiga den lön som ligger till grund för dagpenningen. Den lön som ligger till grund för dagpenningen har fastställts på månadsnivå. För att den här lönen ska gå att jämföra med arbetsinkomsten måste arbetsinkomsten omvandlas till månadsinkomst.

Lön som dagpenningen grundar sig på 2500,00 €/månad
Särskild jämkningsperiod 10 dagar
Arbetsinkomst under jämkningsperioden 1200,00 €
Konstant månatlig koefficient 21,5
Dagsinkomst under jämkningsperioden 120,00 € (1200,00 €/10d)
Beräknad månadsinkomst 2 580,00 €/månad (120,00 € X 21,5)
Jämförelse 2 580,00 €/månad > 2500,00 €/månad = ingen dagpenning betalas

Om man inte skulle omvandla arbetsinkomsten, skulle man bli tvungen att anpassa den lön som ligger till grund för beräkningen till jämkningsperiodens längd:

Lön som dagpenningen grundar sig på 2500,00 €/månad
Särskild jämkningsperiod 10 dagar
Arbetsinkomst under jämkningsperioden 1200,00 €
Konstant månatlig koefficient 21,5
Dagslön som dagpenningen grundar sig på 116,28 € (2500,00 € / 21,5)
Lön som ligger till grund för beräkningen under en särskild jämkningsperiod 1162,80 € (116,28 € X 10)
Jämförelse 1 200,00 € > 1 162,80 € = ingen dagpenning betalas

Även om lönen omvandlas, har den samma inverkan på dagpenningen som den faktiska arbetsinkomsten skulle ha.​​​​​​​

Var detta till hjälp?

Tack!

Tack!