När kan man ansöka om jämkad dagpenning?

Arbetslöshetsförmåner och arbete går att kombinera. När du har inkomster från deltidsarbete, korttidsjobb eller företagsverksamhet som bisyssla kan du samtidigt ansöka om arbetslöshetsförmån.

Inkomsterna och arbetslöshetsförmånen samordnas, vilket innebär att arbetslöshetsförmånens belopp ändras i förhållande till lönen. Syftet är att arbete alltid ska vara mer lönsamt än arbetslöshet på heltid.

Du kan söka jämkad dagpenning i följande situationer:

  • Du har inkomster från deltidsarbete

  • Du har inkomster från ett heltidsjobb som varar i högst två veckor

  • Din arbetstid är förkortad på grund av permittering

  • Du har inkomster från företagsverksamhet

Innan vi kan betala jämkad dagpenning, kontrollerar vi de allmänna förutsättningarna och eventuella hinder, i likhet med då full dagpenning betalas ut.

Var detta till hjälp?

Tack!

Tack!