När kan man ansöka om jämkad dagpenning?

Arbetslöshetsförmånen och arbetet kan kombineras. Då du har inkomst av deltidsarbete, snuttarbete eller företagsverksamhet i bisyssla, kan du samtidigt ansöka om arbetslöshetsförmån.

​Inkomsterna och arbetslöshetsförmånen sammanjämkas, vilket avser att arbetslöshetsförmånens belopp förändras i förhållande till lönen. Avsikten är att arbetet alltid är ett mer lönsamt alternativ än heltidsarbetslöshet.

Du kan ansöka om jämkad dagpenning i följande situationer:

  • Du har inkomst av deltidsarbete 

  • Du har inkomst av heltidsarbete som varar högst två veckor

  • Din arbetstid är förkortad på grund av permittering

  • Du har inkomst av företagsverksamhet

Innan vi kan betala jämkad dagpenning, kontrollerar vi de allmänna förutsättningarna och eventuella hinder, liksom när även full dagpenning betalas.

Var detta nöjdigt?

Tack! Om du vill kand du skriva närmare feedback på kommentarfältet nedan. Med hjälp av feedbacken kan vi utveckla våra sajter till ännu bättre.

Tack för din feedback! Om du vill kand du skriva närmare om vilken typ av information du skulle ha behövt. Med hjälp av feedbacken kan vi utveckla våra sajter till ännu bättre.

Linkki kyselyyn