Överskridande av arbetstidsgränsen

När vi räknar ut jämkad inkomstrelaterad dagpenning för dig kontrollerar vi om arbetstidsgränsen överskrids under ansökningsperioden. Vi jämför den maximala arbetstiden för en heltidsanställd med antalet arbetstimmar du har fått betalt för.  

​​​​​​​Vi kan inte betala dagpenning om du på en lönedag som infaller under ansökningsperioden har fått betalt för ett antal arbetstimmar som överskrider 80 procent av den maximala arbetstiden för en heltidsanställd.  

Maximal arbetstid

Den maximala arbetstiden för en heltidsanställd beror på vilket kollektivavtal som gäller för ditt arbete. Om det inte finns något kollektivavtal använder vi den ordinarie arbetstiden som fastställs i arbetstidslagen i beräkningarna och den är 8 timmar per dag.  

I vanliga fall är den maximala arbetstiden för en heltidsanställd 7,5 till 8 timmar per dag. Enligt lagen omvandlas denna maximala arbetstid per dag till maximal arbetstid per månad med koefficienten 21,5. Koefficienten är densamma oavsett hur många arbetsdagar som faktiskt infaller under månaden. 

Den maximala arbetstiden per månad är cirka 161–172 timmar, beroende på sektor. När vi beräknar 80 procent av den maximala arbetstiden multiplicerar vi den maximala arbetstiden per månad med 0,8. Arbetstidsgränsen för jämkad dagpenning är därmed cirka 128–137 timmar per månad, beroende på sektor. 

Om ansökningsperioden istället för en månad är fyra veckor (mån–sön), använder vi koefficienten 20 för att beräkna den maximala arbetstiden. 

Beaktande av antalet arbetstimmar

De löneutbetalningsdagar som infaller under ansökningsperioden avgör vilka timmar vi beaktar i arbetstidsgranskningen. 

Exempel 1, inget hinder

Under ansökningsperioden 1–31.10.2022 infaller lönedagen 15.10.2022. På lönedagen får den anställda betalt för 75 arbetstimmar.

I anställningsförhållandet tillämpas handelsbranschens kollektivavtal, där den maximala arbetstiden för en heltidsanställd är 37,5 timmar per vecka, dvs. 7,5 timmar per dag.   Den maximala arbetstiden per månad är 161,25 timmar (7,5 tim/dag x 21,5).

Arbetstidsgränsen på 80 procent är 129 timmar (161,25 timmar x 0,8). 

Under ansökningsperioden har den anställda fått betalt för 75 arbetstimmar. De betalda timmarna överskrider inte tidsgränsen på 80 procent (129 timmar). Det finns inte något hinder mot utbetalning av jämkad dagpenning på grund av arbetstidsgränsen.  

Exempel 2, inget hinder

Under ansökningsperioden 1–31.10.2022 infaller lönedagen 15.10.2022. På lönedagen får den anställda betalt för 129 arbetstimmar.

I anställningsförhållandet tillämpas handelsbranschens kollektivavtal, där den maximala arbetstiden för en heltidsanställd är 37,5 timmar per vecka, dvs. 7,5 timmar per dag.   Den maximala arbetstiden per månad är 161,25 timmar (7,5 tim/dag x 21,5).

Arbetstidsgränsen på 80 procent är 129 timmar (161,25 timmar x 0,8). 

Under ansökningsperioden har den anställda fått betalt för 129 arbetstimmar. De betalda timmarna överskrider inte tidsgränsen på 80 procent (129 timmar). Det finns inte något hinder mot utbetalning av jämkad dagpenning på grund av arbetstidsgränsen.  

Exempel 3, arbetstidsgränsen överskrids

Under ansökningsperioden 1–31.10.2022 infaller lönedagen 15.10.2022. På lönedagen får den anställda betalt för 130 arbetstimmar.

I anställningsförhållandet tillämpas handelsbranschens kollektivavtal, där den maximala arbetstiden för en heltidsanställd är 37,5 timmar per vecka, dvs. 7,5 timmar per dag.   Den maximala arbetstiden per månad är 161,25 timmar (7,5 tim/dag x 21,5).

Arbetstidsgränsen på 80 procent är 129 timmar (161,25 timmar x 0,8). 

Under ansökningsperioden har den anställda fått betalt för 130 arbetstimmar. De betalda timmarna överskrider arbetstidsgränsen, som i detta fall är 129 timmar. Rätt till jämkad dagpenning föreligger inte och vi kan därför inte betala ut den. 

Var detta till hjälp?

Tack!

Tack!