Överskridning av arbetstidsgränsen

Vi kan inte betala jämkad dagpenning, om din arbetstid under jämkningsperioden överskrider 80 procent av arbetstiden för en heltidsanställd arbetstagare. Denna arbetstid är beroende av det kollektivavtal som ska tillämpas i ditt arbete. Om det inte finns något kollektivavtal, brukas den regelbundna arbetstid som bestäms av arbetstidslagen, vilken är 8 timmar per dag.

Den typiska arbetstiden för en arbetstagare på heltid är 7,5 – 8 timmar per dag. Enligt lag omvandlas den här arbetstiden till månadens maximiarbetstid genom att använda koefficienten 21,5. Koefficienten är den samma oberoende av hur många arbetsdagar månaden faktiskt har.
 
Den maximala arbetstiden per månad är beroende på bransch cirka 161 – 172 timmar. 80 procent eller arbetstidsgränsen för den jämkade dagpenningen är således beroende på bransch cirka 128 – 137 timmar per månad.

Var detta nöjdigt?

Tack! Om du vill kand du skriva närmare feedback på kommentarfältet nedan. Med hjälp av feedbacken kan vi utveckla våra sajter till ännu bättre.

Tack för din feedback! Om du vill kand du skriva närmare om vilken typ av information du skulle ha behövt. Med hjälp av feedbacken kan vi utveckla våra sajter till ännu bättre.

Linkki kyselyyn