Vad är ett deltidsarbete?

Lagen om utkomstskydd för arbetslösa definierar deltidsarbete i förhållande till arbetstiden för heltidsanställda arbetstagare. Vid deltidsarbete får arbetstiden inte överstiga 80 procent av den arbetstid för heltidsanställda som tillämpas inom branschen.

Om du inte känner till vilken maximiarbetstid som tillämpas i ditt arbete kan du fråga din arbetsgivare. Det kollektivavtal som tillämpa anges också vanligen i arbetsavtalet. Från kollektivavtalet kan du kontrollera maximiarbetstiden. Om maximiarbetstiden inte har fastställts särskilt, används en arbetstid som är 40 timmar i veckan, i enlighet med arbetsavtalslagen.

Var detta till hjälp?

Tack!

Tack!