Vad är ett deltidsarbete?

Lagen om utkomstskydd för arbetslösa definierar deltidsarbete i förhållande till arbetstiden för heltidsanställda arbetstagare. Vid deltidsarbete får arbetstiden inte överstiga 80 procent av den arbetstid för heltidsanställda som tillämpas inom branschen.

Om du inte känner till vilken maximiarbetstid som tillämpas i ditt arbete kan du fråga din arbetsgivare. Det kollektivavtal som tillämpa anges också vanligen i arbetsavtalet. Från kollektivavtalet kan du kontrollera maximiarbetstiden. Om maximiarbetstiden inte har fastställts särskilt, används en arbetstid som är 40 timmar i veckan, i enlighet med arbetsavtalslagen.

Var detta till hjälp?

Tack! Om du vill kand du skriva närmare feedback på kommentarfältet nedan. Med hjälp av feedbacken kan vi utveckla våra sajter till ännu bättre.

Tack för din feedback! Om du vill kand du skriva närmare om vilken typ av information du skulle ha behövt. Med hjälp av feedbacken kan vi utveckla våra sajter till ännu bättre.