I deltidsarbete är arbetstiden högst 80 procent av den arbetstid som tillämpas för en arbetstagare på heltid. 

Om du inte känner till vilken maximiarbetstid som tillämpas i ditt arbete, kan du fråga om saken hos din arbetsgivare. Också i arbetsavtalet har i allmänhet nämnts det kollektivavtal som tillämpas. Där kan du kontrollera maximiarbetstiden. Om maximiarbetstiden inte särskilt har preciserats, brukas arbetstiden enligt arbetsavtalslagen, vilken är 40 timmar i veckan.

Var detta nöjdigt?

Tack! Om du vill kand du skriva närmare feedback på kommentarfältet nedan. Med hjälp av feedbacken kan vi utveckla våra sajter till ännu bättre.

Tack för din feedback! Om du vill kand du skriva närmare om vilken typ av information du skulle ha behövt. Med hjälp av feedbacken kan vi utveckla våra sajter till ännu bättre.