Vår telefontjänst är öppen mån-tors kl 10-14. Vårt kundtjänstkontor i Loimaa är stängt tillsvidare.

Om du kan påvisa att din arbetsmängd i företagsverksamheten är obetydlig, kan TE-byrån anse att du är företagare i bisyssla. Då kan du ansöka om jämkad dagpenning som stöd för din utkomst.

TE-byrån uppskattar den arbetsmängd som verksamheten kräver utifrån den utredning du lämnar. Du kan också visa att din företagsverksamhet är en bisyssla genom att samtidigt i minst 6 månader vara i ett heltidsarbete som inte ansluter sig till företagsverksamheten i fråga.

obs!

Det saknar betydelse, om de inkomster du får av företagsverksamheten är obetydliga eller saknas, när arbetsmängden som verksamheten kräver blir uppskattad. Det beror på att även en företagsverksamhet med dålig lönsamhet kan sysselsätta betydligt, och det är inte avsikten att med utkomstskyddet stödja olönsam företagsverksamhet.

Var detta till hjälp?

Tack! Om du vill kand du skriva närmare feedback på kommentarfältet nedan. Med hjälp av feedbacken kan vi utveckla våra sajter till ännu bättre.

Tack för din feedback! Om du vill kand du skriva närmare om vilken typ av information du skulle ha behövt. Med hjälp av feedbacken kan vi utveckla våra sajter till ännu bättre.