Vår telefontjänst är öppen mån-tors kl 10-14. Vårt kundtjänstkontor i Loimaa är stängt tillsvidare.

Om du börjar med lönearbete, kan du ansluta dig som medlem i YTK. Om du blir arbetslös innan du har hunnit uppfylla arbetsvillkoret för löntagare, har du rätt till den dagpenning som skulle betalas ut till dig, om du fortfarande vore medlem i företagarkassan. Det här förutsätter att du har anslutit dig till YTK senast inom en månad efter att du utträtt ur företagarkassan.

Var detta till hjälp?

Tack! Om du vill kand du skriva närmare feedback på kommentarfältet nedan. Med hjälp av feedbacken kan vi utveckla våra sajter till ännu bättre.

Tack för din feedback! Om du vill kand du skriva närmare om vilken typ av information du skulle ha behövt. Med hjälp av feedbacken kan vi utveckla våra sajter till ännu bättre.