Vår telefontjänst är öppen mån-tors kl 10-14. Vårt kundtjänstkontor i Loimaa är stängt tillsvidare.

Om du börjar med företagsverksamhet, rekommenderar vi för dig att du genast ansluter dig till en företagarkassa, för arbetsvillkoret för en företagare kan samlas in endast som medlem i en företagarkassa. Om du arbetar som  företagare över 18 månader, kan vi inte betala ut inkomstrelaterad dagpenning till dig, förrän du på nytt uppfyllt arbetsvillkoret för en löntagare efter företagsverksamheten..

När du övergår från oss till en företagarkassa, skyddas ditt arbetslöshetsskydd av det så kallade efterskyddet i 18 månader. Under efterskyddet kan en person som blivit företagare från att ha varit löntagare, och som blivit arbetslös, har rätt att få arbetslöshetsdagpenning på basis av det lönearbete som föregått verksamheten som företagare.

Om du alltså blir arbetslös efter att ha överflyttat till en företagarkassa innan du har hunnit uppfylla arbetsvillkoret för företagare, har du ännu rätt att få inkomstrelaterad dagpenning med stöd av det lönearbete som föregått företagsverksamheten. Det här förutsätter att du har anslutit dig till företagarkassan senast inom en månad efter att ha utträtt ur YTK.

När du arbetar via ett faktureringsföretag, kan du teckna en pensionsförsäkring för företagare. När den försäkrade inkomsten är tillräckligt hög (13 076 € ), kan du ansluta dig till en företagarkassa och samla in arbetsvillkoret där då förutsättningarna uppfylls.

Var detta till hjälp?

Tack! Om du vill kand du skriva närmare feedback på kommentarfältet nedan. Med hjälp av feedbacken kan vi utveckla våra sajter till ännu bättre.

Tack för din feedback! Om du vill kand du skriva närmare om vilken typ av information du skulle ha behövt. Med hjälp av feedbacken kan vi utveckla våra sajter till ännu bättre.