Vår telefontjänst är öppen mån-tors kl 10-14. Vårt kundtjänstkontor i Loimaa är stängt tillsvidare.

När du inleder företagsverksamhet, bedömer TE-byrån hur mycket verksamheten sysselsätter dig. Om verksamheten sysselsätter dig så mycket att du inte kan ta emot heltidsarbete, betraktas du som en företagare på heltid. Som företagare på heltid har du inte rätt till inkomstrelaterad dagpenning,

Om verksamheten inte hindrar dig från att ta emot ett heltidsarbete, kan TE-byrån bedöma att du är en deltidsföretagare. Som deltidsföretagare kan du ansöka om jämkad dagpenning.

När du inleder företagsverksamhet som arbetslös, hindrar sysselsättningen i den utbetalning av dagpenning under fyra månader räknat fr.o.m. att sysselsättningen börjar. De inkomster som du får av företagsverksamheten jämkas. Efter fyra månader bedömer TE-byrån, hur mycket verksamheten sysselsätter dig. Om verksamheten sysselsätter dig så mycket, att du inte kn ta emot ett heltidsarbete, betraktas du som företagare i huvudsyssla. Som företagare i huvudsyssla har du inte rätt till inkomstrelaterad dagpenning.

Var detta till hjälp?

Tack! Om du vill kand du skriva närmare feedback på kommentarfältet nedan. Med hjälp av feedbacken kan vi utveckla våra sajter till ännu bättre.

Tack för din feedback! Om du vill kand du skriva närmare om vilken typ av information du skulle ha behövt. Med hjälp av feedbacken kan vi utveckla våra sajter till ännu bättre.