Vår telefontjänst är öppen mån-tors kl 10-14. Vårt kundtjänstkontor i Loimaa är stängt tillsvidare.

Om du har sysselsatt dig i huvudsyssla i företagsverksamhet, kan vi inte betala ut inkomstrelaterad dagpenning förrän arbetet i företaget har upphört. Arbetet upphör exempelvis när hela företagsverksamheten avslutas.

Om det inte finns anledning till annan bedömning, anses företagsverksamheten avslutad, om:

 • en domstol på initiativ av gäldenären eller  borgenären har fattat beslut om försättande i konkurs

 • ett aktiebolag eller andelslag har försatts i likvidation

 • ett avtal mellan alla bolagsmännen har ingåtts ett avtal om att upplösa ett annat bolag än ett aktiebolag

 • den produktionsmässiga och ekonomiska verksamheten har upphört och personen
  - har avstått från pensionsförsäkringen enligt lagen om pension för företagare eller lantbruksföretagare
  - har lämnat Skatteförvaltningen en anmälan om att företaget ska avföras ur förskottsuppbördsregistret
  - har lämnat Skattestyrelsen en anmälan om att avföra företaget ur arbetsgivarregistret
  - har lämnat Skatteförvaltningen antingen en anmälan om att avföra företaget ur registret över mervärdesskatteskyldiga eller att företagsverksamheten avbryts; eller

 • det är uppenbart på basis av jämförbara omständigheter, som anges i de andra punkterna ovan, att den produktionsmässiga och ekonomiska verksamheten helt och hållet har upphört.

Om du har arbetat som en enskild näringsidkare, kan företagsverksamheten ha avslutats även då den produktionsmässiga och ekonomiska verksamheten upphör. Företaget behöver alltså då inte avföras från ovan nämnd register. Enligt lagen om utkomsskydd för arbetslösa ska man dock avstå från eventuella FöPL- och LFöPL-försäkringar.

Ditt arbete i företaget kan anses ha blivit avslutad även när:

 • din arbetsförmåga varaktigt och väsentligt har blivit nedsatt

 • du är en företagare jämförbar med en löntagare och uppdragsförhållandet har upphört

 • företagsverksamheten är säsongbetonad och verksamhetsperioden har avslutats.

Var detta till hjälp?

Tack! Om du vill kand du skriva närmare feedback på kommentarfältet nedan. Med hjälp av feedbacken kan vi utveckla våra sajter till ännu bättre.

Tack för din feedback! Om du vill kand du skriva närmare om vilken typ av information du skulle ha behövt. Med hjälp av feedbacken kan vi utveckla våra sajter till ännu bättre.