Vår telefontjänst är öppen mån-tors kl 10-14. Vårt kundtjänstkontor i Loimaa är stängt tillsvidare.

Företagsverksamheten anses ha börjat tidigast från att den produktionsmässiga eller ekonomiska verksamheten börjar. Om förberedelsen för företagsverksamheten är förknippad med exceptionellt sysselsättande arbetsskeden, kan TE-byrån anse att företagsverksamheten börjat redan innan den egentliga produktionsmässiga verksamheten inleds.

Om det inte finns anledning till annan bedömning, kan företagsverksamheten anses ha börjat även när företaget har införts i

  • registret över mervärdesskatteskyldiga

  • förskottsuppbördsregistret eller

  • Skatteförvaltningens arbetsgivarregister

Vid bedömningen av tidpunkten för när företagsverksamheten börjar har det ingen betydelse när företaget införs i handelsregistret.

Var detta till hjälp?

Tack! Om du vill kand du skriva närmare feedback på kommentarfältet nedan. Med hjälp av feedbacken kan vi utveckla våra sajter till ännu bättre.

Tack för din feedback! Om du vill kand du skriva närmare om vilken typ av information du skulle ha behövt. Med hjälp av feedbacken kan vi utveckla våra sajter till ännu bättre.