Vår telefontjänst är öppen mån-tors kl 10-14. Vårt kundtjänstkontor i Loimaa är stängt tillsvidare.

Arbete via faktureringsföretag har blivit allt populärare. Ett arbete som utförts via faktureringsföretag har tolkats som företagsamhet, eftersom det företag som tillhandahåller faktureringstjänst i sådana situationer inte är i en arbetsgivarställning. Om det inte finns en arbetsgivare, finns det inte heller ett anställningsförhållande. När du utför förvärvsarbete utan att stå i ett anställningsförhållande, är du en företagare.

För att du utifrån ett anställningsförhållande ska kunna anses för löntagare, förutsätts det att den andra parten i arbetsavtalet befinner sig i arbetsgivarställning.  Ett företag, som enbart tar hand om bokföringen, faktureringen och löneutbetalningen för dem som utför arbetet, kan inte anses vara arbetsgivare för den som utför arbetet. Sådana företag bedriver ofta inte själva den affärsverksamhet som du själv gör. Däremot erbjuder de här företagen för dig stödtjänster som grundar sig på medlemskap eller avtal. Avtalen för de här stödtjänsterna uppställer inte för dig personliga skyldigheter som hör samman med ett anställningsförhållande för att utföra arbete för den sammanslutning som producerar stödtjänster.

När du arbetar via ett faktureringsföretag skaffar du ofta själv för dig uppdragen och ingår avtalen med beställaren. Du har möjlighet att avtala om priserna och övriga villkor helt självständigt. Dessutom kan du utföra det egentliga arbetet i dina egna utrymmen eller på motsvarande sätt hos beställaren. Du äger kanske själv dina arbetsredskap eller hyr dem. De här omständigheterna tyder på att du inte arbetar i ett anställningsförhållande.

Var detta till hjälp?

Tack! Om du vill kand du skriva närmare feedback på kommentarfältet nedan. Med hjälp av feedbacken kan vi utveckla våra sajter till ännu bättre.

Tack för din feedback! Om du vill kand du skriva närmare om vilken typ av information du skulle ha behövt. Med hjälp av feedbacken kan vi utveckla våra sajter till ännu bättre.