Vår telefontjänst är öppen mån-tors kl 10-14. Vårt kundtjänstkontor i Loimaa är stängt tillsvidare.

När du börjar med företagsverksamhet, rekommenderar vi att du ansluter dig till en företagarkassa så snabbt som möjligt efter att företagsverksamheten inletts. På så sätt försäkrar du dig om att det inkomstrelaterade utkomstskyddet fortlöper.

Ifall du beslutar dig för att kvarstå som medlem i YTK, lönar det sig att komma ihåg två saker:

  1. När du utan avbrott varit företagare 18 månader, kan du inte längre få dagpenning från löntagarkassan, förrän du på nytt har uppfyllt arbetsvillkoret för löntagare.
  2. Enligt YTK:s regler kan du bevara ditt medlemskap i högst 18 månader, räknat fr.o.m. att företagsverksamheten blivit inledd. Därefter säger vi upp ditt medlemskap i YTK.

Om din företagsverksamhet är en bisyssla, så kom ihåg att hålla arbetssökandet i kraft hos TE-byrån. Som företagare i bisyssla kan arbetet nämligen vara så obetydligt att det anses att du är frånvarande från arbetsmarknaden. Om du är frånvarande från arbetsmarknaden utan godtagbar orsak över två månader, förlorar du din rätt till inkomstrelaterad dagpenning. Den här risken finns inte, ifall du ser till att ditt arbetssökande är i kraft.  När ditt arbetssökande är i kraft, kan du också ansöka om jämkad dagpenning som stöd för din utkomst. När ditt arbetssökande är i kraft, löper du inte heller risk för att du ska förlora arbetsvillkoret, som du samlat in under de 18 månader företagsverksamheten i bisyssla varat.

Var detta till hjälp?

Tack! Om du vill kand du skriva närmare feedback på kommentarfältet nedan. Med hjälp av feedbacken kan vi utveckla våra sajter till ännu bättre.

Tack för din feedback! Om du vill kand du skriva närmare om vilken typ av information du skulle ha behövt. Med hjälp av feedbacken kan vi utveckla våra sajter till ännu bättre.