Vår telefontjänst är öppen mån-tors kl 10-14. Vårt kundtjänstkontor i Loimaa är stängt tillsvidare.

När du börjar arbeta via ett faktureringsföretag, så anmäl det till TE-byrån. TE- byrån bedömer om det finns arbetspolitiska hinder för att betala dagpenning. Eftersom du är en företagare när du arbetar via ett faktureringsföretag, bedömer TE-byrån om verksamheten är en huvud- eller bisyssla. TE-byrån har i regel ansett att företagsverksamhet via ett faktureringsföretag är en bisyssla. Företagsverksamhet i bisyssla hindrar inte att dagpenning utbetalas.

Uppge i ansökan om dagpenning de arbeten som du utför. Eftersom du arbetar som företagare, behöver du inte uppge arbetstimmar i ansökan. Bifoga en utredning om inkomsterna. I praktiken får du en lönespecifikation från faktureringstjänsten, av vilken du kan skicka oss en kopia.

De inkomster du får beaktas i utbetalningen av dagpenning. Inkomsterna minskar din dagpenning under den ansökningsperiod för vilken inkomsten betalas. Läs mera om betalning av jämkad dagpenning.

Var detta till hjälp?

Tack! Om du vill kand du skriva närmare feedback på kommentarfältet nedan. Med hjälp av feedbacken kan vi utveckla våra sajter till ännu bättre.

Tack för din feedback! Om du vill kand du skriva närmare om vilken typ av information du skulle ha behövt. Med hjälp av feedbacken kan vi utveckla våra sajter till ännu bättre.