Ifall du utför förvärvsarbete utan att vara i ett anställnings- eller tjänsteförhållande, är du en företagare inom utkomstskyddet för arbetslösa. Du kan alltså betraktas som företagare även om du inte ens vore skyldig att t.ex. teckna en pensionsförsäkring för företagare. En sådan situation kan uppstå, exempelvis när du i liten skala arbetar via ett faktureringsföretag.

Också en delägare kan inom utkomstskyddet vara en företagare, fastän det inte skulle finnas någon försäkringsskyldighet enligt lagarna om pension för företagare. Du är en delägare och på så sätt företagare inom utkomstskyddet om

  • du arbetar i ledande ställning i ett aktiebolag, om du har minst 15 procent av aktiekapitalet eller av det röstetal som aktierna ger eller du i övrigt har motsvarande bestämmanderätt

  • du arbetar i ledande ställning i ett aktiebolag, där dina familjemedlemmar eller du tillsammans med din familjemedlem har minst 30 procent av aktiekapitalet eller det röstetal aktierna ger eller du i övrigt har motsvarande bestämmanderätt

  • du arbetar i ett aktiebolag, där du har minst hälften av aktiekapitalet eller det röstetal aktierna ger eller du i övrigt har motsvarande bestämmanderätt

  • du arbetar i ett aktiebolag, där dina familjemedlemmar eller du tillsammans med dina familjemedlemmar har minst hälften av aktiekapitalet eller det röstetal som aktiekapitalet eller aktierna ger eller du i övrigt har motsvarande bestämmanderätt

  • du arbetar i annat företag eller samfund, där du, dina familjemedlemmar eller du tillsammans med dina familjemedlemmar har i punkterna ovan nämnda motsvarande bestämmanderätt

Det väsentliga är att du arbetar i ett företag, där du eller dina familjemedlemmar har bestämmanderätt. Enbart ägandet gör inte dig till företagare.

Ägandet kan inte gömmas undan i en kedja. När vi bedömer ägarandelen, beaktar vi även indirekt ägande. Vi beaktar indirekt ägande, om du äger eller din familjemedlem äger eller du tillsammans med dina familjemedlemmar äger minst hälften av mellansammanslutningen eller ni har en bestämmanderätt i en mellansammanslutning som motsvarar det.

visste du det här?

Lagen ställer familjemedlemmarna som bor i samma hushåll med en företagare i en tråkig situation. Om de arbetar i företaget, kan de betraktas som företagare inom utkomstskydddet, även om arbetet utförs i ett anställningsförhållande. Det här kan ha tråkiga följder, eftersom arbete som utförts som företagare inte samlar in arbetsvillkoret i löntagarkassan. När arbetslösheten drabbar kan vi inte nödvändigtvis trygga utkomsten för företagarens familjemedlem. Alltså om du arbetar i din familjemedlems företag, kontakta vår kundtjänst så vi kan kontrollera saken.

Var detta nöjdigt?

Tack! Om du vill kand du skriva närmare feedback på kommentarfältet nedan. Med hjälp av feedbacken kan vi utveckla våra sajter till ännu bättre.

Tack för din feedback! Om du vill kand du skriva närmare om vilken typ av information du skulle ha behövt. Med hjälp av feedbacken kan vi utveckla våra sajter till ännu bättre.

n

Linkki kyselyyn