Vår telefontjänst är öppen mån-tors kl 10-14. Vårt kundtjänstkontor i Loimaa är stängt tillsvidare.

Ifall du utför förvärvsarbete utan att vara i ett anställnings- eller tjänsteförhållande, är du en företagare inom utkomstskyddet för arbetslösa. Du kan alltså betraktas som företagare även om du inte ens vore skyldig att t.ex. teckna en pensionsförsäkring för företagare. En sådan situation kan uppstå, exempelvis när du i liten skala arbetar via ett faktureringsföretag.

Också en delägare kan inom utkomstskyddet vara en företagare, fastän det inte skulle finnas någon försäkringsskyldighet enligt lagarna om pension för företagare. Du är en delägare och på så sätt företagare inom utkomstskyddet om

  • du arbetar i ledande ställning i ett aktiebolag, om du har minst 15 procent av aktiekapitalet eller av det röstetal som aktierna ger eller du i övrigt har motsvarande bestämmanderätt

  • du arbetar i ledande ställning i ett aktiebolag, där du tillsammans med din familjemedlem har minst 30 procent av aktiekapitalet eller det röstetal aktierna ger eller du i övrigt har motsvarande bestämmanderätt

  • du arbetar i ett aktiebolag, där du har minst hälften av aktiekapitalet eller det röstetal aktierna ger eller du i övrigt har motsvarande bestämmanderätt

  • du arbetar i ett aktiebolag, där du tillsammans med dina familjemedlemmar har minst hälften av aktiekapitalet eller det röstetal som aktiekapitalet eller aktierna ger eller du i övrigt har motsvarande bestämmanderätt

  • du arbetar i annat företag eller samfund, där du eller du tillsammans med dina familjemedlemmar har i punkterna ovan nämnda motsvarande bestämmanderätt

Det väsentliga är att du arbetar i ett företag, där du har bestämmanderätt. Enbart ägandet gör inte dig till företagare.

Ägandet kan inte gömmas undan i en kedja. När vi bedömer ägarandelen, beaktar vi även indirekt ägande. Vi beaktar indirekt ägande, om du äger eller du tillsammans med dina familjemedlemmar äger minst hälften av mellansammanslutningen eller ni har en bestämmanderätt i en mellansammanslutning som motsvarar det.

Var detta till hjälp?

Tack! Om du vill kand du skriva närmare feedback på kommentarfältet nedan. Med hjälp av feedbacken kan vi utveckla våra sajter till ännu bättre.

Tack för din feedback! Om du vill kand du skriva närmare om vilken typ av information du skulle ha behövt. Med hjälp av feedbacken kan vi utveckla våra sajter till ännu bättre.