Meddela arbets- och näringsbyrån när du börjar arbeta via ett faktureringsföretag. Arbets- och näringsbyrån bedömer om det finns arbetspolitiska hinder för att betala ut dagpenning. Eftersom du är företagare när du arbetar via ett faktureringsföretag, bedömer arbets- och näringsbyrån om verksamheten är en huvud- eller bisyssla. Arbets- och näringsbyrån har i regel ansett att företagsverksamhet via ett faktureringsföretag är en bisyssla. Företagande i bisyssla hindrar inte att dagpenning utbetalas.

Uppge de arbeten som du utför i din ansökan om dagpenning. Eftersom du arbetar som företagare behöver du inte uppge arbetstimmarna. Bifoga en utredning om inkomsterna. Den kan till exempel vara en kopia på lönespecifikationen från faktureringstjänsten.

Dina inkomster beaktas i utbetalningen av dagpenning. Inkomsterna minskar beloppet på din dagpenning för den ansökningsperiod under vilken inkomsten betalas. Läs mer om betalning av jämkad dagpenning.

Var detta till hjälp?

Tack! Om du vill kand du skriva närmare feedback på kommentarfältet nedan. Med hjälp av feedbacken kan vi utveckla våra sajter till ännu bättre.

Tack för din feedback! Om du vill kand du skriva närmare om vilken typ av information du skulle ha behövt. Med hjälp av feedbacken kan vi utveckla våra sajter till ännu bättre.