Arbete via faktureringsföretag har blivit allt populärare. Arbete som utförts via faktureringsföretag har betraktats som företagande, eftersom det företag som tillhandahåller faktureringstjänsten inte är i en arbetsgivarställning i sådana situationer. Om det inte finns en arbetsgivare, finns det heller inget anställningsförhållande. När du utför förvärvsarbete utan att vara i ett anställningsförhållande, är du en företagare.

För att du utifrån ett anställningsförhållande ska kunna anses vara löntagare, förutsätts det att den andra parten i arbetsavtalet befinner sig i arbetsgivarställning. Ett företag som enbart tar hand om bokföringen, faktureringen och löneutbetalningen för den som utför arbetet kan inte anses vara arbetsgivare för den personen. Sådana företag bedriver oftast inte samma affärsverksamhet som du själv. Däremot erbjuder de här företagen stödtjänster för dig, som grundar sig på medlemskap eller avtal. Avtalen om stödtjänster ålägger dig inte någon personlig skyldighet att, som i ett arbetsförhållande, arbeta för sammanslutningen som tillhandahåller stödtjänsterna.

När du arbetar via ett faktureringsföretag skaffar du ofta uppdragen själv och ingår avtal med beställaren. Du har möjlighet att avtala om priserna och övriga villkor helt självständigt. Dessutom kan du utföra det egentliga arbetet i din egen lokal eller på motsvarande sätt hos beställaren. Du äger kanske själv dina arbetsredskap eller hyr dem. Dessa omständigheter tyder på att du inte arbetar i ett anställningsförhållande.

Var detta till hjälp?

Tack! Om du vill kand du skriva närmare feedback på kommentarfältet nedan. Med hjälp av feedbacken kan vi utveckla våra sajter till ännu bättre.

Tack för din feedback! Om du vill kand du skriva närmare om vilken typ av information du skulle ha behövt. Med hjälp av feedbacken kan vi utveckla våra sajter till ännu bättre.