Företagare i bisyssla

En företagare i bisyssla är en person vars arbete i företagsverksamheten är så litet att det inte hindrar honom eller henne från att söka eller ta emot heltidsarbete samtidigt.

Om du kan påvisa att din arbetsmängd i företaget är obetydlig, kan arbets- och näringsbyrån anse att du är företagare i bisyssla. Då kan du ansöka om jämkad dagpenning som stöd för din utkomst.

Arbets- och näringsbyrån uppskattar den arbetsmängd som verksamheten kräver utifrån din redogörelse. Du kan också visa att din företagsverksamhet är en bisyssla genom att samtidigt, under minst 6 månader, ha ett heltidsarbete som inte ansluter sig till företagsverksamheten i fråga.

obs!

När man bedömer vilken arbetsmängd som verksamheten kräver, beaktar man överhuvudtaget inte dina eventuella inkomster från företaget. Det beror på att även ett företag med dålig lönsamhet kan ha en betydande sysselsättningseffekt, och utkomstskyddets syfte är inte att stöda olönsam företagsverksamhet.

Var detta till hjälp?

Tack!

Tack!