Du kan ansluta dig till YTK om du påbörjat ett arbete som löntagare. Om du blir arbetslös innan du har hunnit uppfylla arbetsvillkoret för löntagare, har du rätt till den dagpenning som skulle betalas ut till dig, om du fortfarande var medlem i företagarkassan. Det här förutsätter att du har anslutit dig till YTK senast inom en månad efter ditt utträde ur företagarkassan.

Var detta till hjälp?

Tack! Om du vill kand du skriva närmare feedback på kommentarfältet nedan. Med hjälp av feedbacken kan vi utveckla våra sajter till ännu bättre.

Tack för din feedback! Om du vill kand du skriva närmare om vilken typ av information du skulle ha behövt. Med hjälp av feedbacken kan vi utveckla våra sajter till ännu bättre.