När du startar ett företag rekommenderar vi att du genast ansluter dig till företagarkassan, eftersom arbetsvillkoret för företagare endast samlas in som medlem i en företagarkassa. Om du inte ansluter dig till företagarkassan kan du behålla medlemskapet i YTK i högst 18 månader. Därefter säger vi upp ditt medlemskap.

När du övergår från oss till företagarkassan, omfattas ditt utkomstskydd av det så kallade efterskyddet i 18 månader. En person som övergått från löntagare till företagare och därefter blivit arbetslös kan under efterskyddet ha rätt till arbetslöshetsdagpenning utgående från sitt avlönade arbete som föregick företagandet.

Om du blir arbetslös innan du har uppfyllt arbetsvillkoret för företagare, har du således fortfarande rätt till inkomstrelaterad dagpenning utgående från inkomsterna som anställd, som föregick företagandet. Det här förutsätter att du har anslutit dig till företagarkassan senast inom en månad efter utträdet från YTK.

När du arbetar via ett faktureringsföretag, kan du teckna en pensionsförsäkring för företagare. När den försäkrade inkomsten är tillräckligt hög (14 088 €), kan du ansluta dig till en företagarkassa och samla in arbetsvillkoret där då villkoren uppfylls.

Var detta till hjälp?

Tack!

Tack!