Kan en företagare ansluta sig till YTK?

YTK är en arbetslöshetskassa för löntagare. Det betyder att endast en löntagare kan ansluta sig och försäkra sitt arbete hos oss. Inte en företagare.

En företagare kan ansluta sig till företagarkassan. I Finland finns det en arbetslöshetskassa för företagare: Företagarnas Arbetslöshetskassa

Om du arbetar både som löntagare och företagare, kan du välja om du försäkrar det arbete som du utför som löntagare hos oss eller det arbete som du utför som företagare i företagarkassan. Du kan emellertid inte vara medlem i två arbetslöshetskassor samtidigt.

Var detta till hjälp?

Tack!

Tack!