Om du har arbetat på heltid i ditt företag kan vi inte betala ut inkomstrelaterad dagpenning förrän arbetet i företaget har upphört. Arbetet avslutas till exempel när hela verksamheten upphör.

Om det inte finns anledning till annan bedömning, anses företagsverksamheten vara avslutad, om:

 • en domstol har på initiativ av gäldenären eller borgenären fattat beslut om att företaget försätts i konkurs
 • ett aktiebolag eller andelslag har försatts i likvidation
 • det finns ett avtal mellan alla bolagsmännen om upplösning, i fråga om annat bolag än aktiebolag
 • produktionen och den ekonomisk verksamheten har upphört och personen har
  • avstått från pensionsförsäkringen enligt lagen om pension för företagare eller lantbruksföretagare
  • lämnat en anmälan till Skatteförvaltningen om att avföra företaget ur förskottsuppbördsregistret
  • lämnat en anmälan till Skatteförvaltningen om att avföra företaget ur arbetsgivarregistret
  • lämnat en anmälan till Skatteförvaltningen om att antingen avföra företaget ur registret över momsskyldiga eller att företagsverksamheten avbryts; eller
 • om det på grund av andra omständigheter, som är jämförbara med ovannämnda punkter, är uppenbart att produktionen och den ekonomiska verksamheten helt och hållet har upphört.

Om du har arbetat som enskild näringsidkare kan företagsverksamheten anses vara avslutad även då produktionen och den ekonomiska verksamheten upphör. Då behöver företaget inte avföras från ovannämnda register. Enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa måste dock eventuella FöPL- och LFöPL-försäkringar avslutas.

Ditt arbete i företaget kan också anses vara avslutat då:

 • din arbetsförmåga har blivit varaktigt och väsentligt nedsatt
 • du är en företagare som kan likställas med en löntagare och uppdragsförhållandet har upphört
 • företagsverksamheten är säsongsbetonad och verksamhetsperioden har avslutats.

Var detta till hjälp?

Tack!

Tack!