Företagsverksamheten anses ha börjat tidigast den dag som den faktiska produktionen eller den ekonomiska verksamheten inleddes. Om förberedelserna inför företagsverksamheten är ovanligt arbetsintensiva, kan arbets- och näringsbyrån anse att företagsverksamheten har börjat redan innan den egentliga produktionen inleds.

Om det inte finns anledning till annan bedömning, kan företagsverksamheten anses ha börjat även när företaget har införts i

  • registret över momsskyldiga
  • förskottsuppbördsregistret eller
  • Skatteförvaltningens arbetsgivarregister

Företagets införande i handelsregistret är inte av betydelse när man bedömer tidpunkten för när företagsverksamheten börjat.

Var detta till hjälp?

Tack!

Tack!