När du startar ett företag rekommenderar vi att du ansluter dig till företagarkassan så snabbt som möjligt efter att företagsverksamheten inletts. På så sätt säkerställer du att det inkomstrelaterade utkomstskyddet fortsätter.

Kom ihåg två saker om du bestämmer dig för att stanna kvar som medlem i YTK:

  1. När du varit företagare i 18 månader utan avbrott, kan du inte längre få dagpenning från löntagarkassan, förrän du på nytt har uppfyllt arbetsvillkoret för löntagare.
  2. Enligt YTK:s regler kan du bevara ditt medlemskap i högst 18 månader, efter att företagsverksamheten inletts. Därefter säger vi upp ditt medlemskap i YTK.

Om din företagsverksamhet är en bisyssla, kom ihåg att hålla arbetssökandet i kraft hos arbets- och näringsbyrån. Arbetet som företagare i bisyssla kan nämligen vara så obetydligt att du kan anses vara frånvarande från arbetsmarknaden. Om du är frånvarande från arbetsmarknaden utan godtagbar orsak i över sex månader, förlorar du din rätt till inkomstrelaterad dagpenning. Den här risken finns inte, ifall du ser till att din arbetssökning är giltig. När din arbetssökning är giltig, kan du också ansöka om jämkad dagpenning som stöd för din utkomst. Därtill löper du heller ingen risk för att förlora arbetsvillkoret, som du samlat in under de 18 månader som företagsverksamheten i bisyssla varat.

Var detta till hjälp?

Tack!

Tack!