När du förvärvsarbetar utan att vara i ett anställnings- eller tjänsteförhållande, är du en företagare enligt utkomstskyddet. Därför kan du betraktas som företagare även om du inte är skyldig att t.ex. teckna en pensionsförsäkring för företagare. En sådan situation kan uppstå när du till exempel arbetar i liten skala via ett faktureringsföretag.

Även en delägare kan anses vara företagare enligt utkomstskyddet, fastän det inte skulle finnas någon försäkringsskyldighet enligt företagarnas pensionslagstiftning. Du är delägare och därmed företagare enligt utkomstskyddet om

  • du arbetar i ledande ställning i ett aktiebolag, där du innehar minst 15 procent av aktiekapitalet eller av aktiernas röster, eller om du i övrigt har motsvarande bestämmanderätt
  • du arbetar i ledande ställning i ett aktiebolag, där du tillsammans med dina familjemedlemmar innehar minst 30 procent av aktiekapitalet eller av aktiernas röster, eller om du i övrigt har motsvarande bestämmanderätt
  • du arbetar i ett aktiebolag, där du innehar minst hälften av aktiekapitalet eller av aktiernas röster, eller om du i övrigt har motsvarande bestämmanderätt
  • du arbetar i ett aktiebolag, där du tillsammans med dina familjemedlemmar innehar minst hälften av aktiekapitalet eller av aktiernas röster, eller om du i övrigt har motsvarande bestämmanderätt
  • du arbetar i annat företag eller samfund, där du eller du tillsammans med dina familjemedlemmar har motsvarande bestämmanderätt som i ovan nämnda punkter

Det väsentliga är att du arbetar i ett företag, där du har bestämmanderätt. Enbart ägande gör dig inte till företagare.

Ägande kan inte gömmas undan i en kedja. När vi bedömer ägarandelen, beaktar vi även indirekt ägande. Vi beaktar indirekt ägande, om du äger eller du tillsammans med dina familjemedlemmar äger minst hälften av ett bassamfund eller ni har en bestämmanderätt i ett bassamfund som motsvarar det.

Var detta till hjälp?

Tack!

Tack!