Behöver vi ett lönebesked?

Ett lönebesked är skriftligt bevis som arbetsgivaren har lämnat om de löner du har fått och andra lönerelaterade inkomster. Vi behöver denna information när vi behandlar din inkomstrelaterade ansökan om dagpenning. Numera lämnar arbetsgivaren dock denna information till inkomstregistret. Vi tar emot uppgifterna från inkomstregistret och behöver alltså inte ett lönebesked av dig som bilaga till ansökan. Inkomstregistret är dock inte komplett med avseende på utkomstskydd vid arbetslöshet och därför kan vi be dig om mer information i vissa situationer.

​​​​​​​Vi kontrollerar inte automatiskt uppgifterna i inkomstregistret om du inte anmäler arbete och inkomster till oss. Även om vi inte behöver ett separat löneintyg ska du komma ihåg att i ansökan ange alla arbeten och inkomster. På så sätt kan vi behandla ansökan med korrekta uppgifter.

Behöver vi ett lönebesked?

Ett lönebesked är skriftligt bevis som arbetsgivaren har lämnat om de löner du har fått och andra lönerelaterade inkomster. Vi behöver denna information när vi behandlar din inkomstrelaterade ansökan om dagpenning. Numera lämnar arbetsgivaren dock denna information till inkomstregistret. Vi tar emot uppgifterna från inkomstregistret och behöver alltså inte ett lönebesked av dig som bilaga till ansökan.

Inkomstregistret är dock inte komplett med avseende på utkomstskydd vid arbetslöshet och därför kan vi be dig om mer information i vissa situationer. Vi ber om denna information i OmaYTK när du fyller i din ansökan. Det räcker som regel att du i samband med ansökan lämnar den information vi har begärt. Dessa kan omfatta semesterlön, olika lönetillägg eller den period under vilken resultatpremien har förvärvats.

Vanligtvis har du all nödvändig information i lönespecifikationen. Du kan också fråga arbetsgivaren eller deras redovisningsbyrå direkt ifall något saknas.

I praktiken finns det därför inte längre behov av ett lönebesked som sådant. Det behöver alltså inte skickas till oss. Vi hämtar behövliga uppgifter från inkomstregistret och resten kan du själv uppge i OmaYTK.

Var detta till hjälp?

Tack!

Tack!