Behövs skattekortet?

Du behöver inte separat skicka ditt skattekort till oss. Du kan dock beställa ett nytt skattekort av skattemyndigheten, där din inkomstrelaterade dagpenning har beaktats. På så sätt får du ett skattekort som är anpassat för arbetslöshet, vilket innebär mer pengar i handen.

Ändringsskattekort för förmån

Då du får inkomstrelaterad dagpenning, lönar dig sig att beställa ett nytt skattekort för förmån från skattemyndigheten och skicka det till oss.

Du kan beställa ett skattekort i skattemyndighetens elektroniska tjänst. Observera att det inte finns något särskilt ändringsskattekort för en förmån. Ett sådant får du genom att beställa ett nytt, vanligt skattekort i tjänsten, men under den punkt som är reserverad för förmåner meddelar du separat hur mycket du uppskattar att du kommer att erhålla i inkomstrelaterad dagpenning. Förmånerna finns under "Övriga inkomster" och "Förmåner". Skriv in en uppskattning av dagpenningens belopp och som betalare väljer du den allmänna arbetslöshetskassan YTK från rullgardinsmenyn.

Så här beställer du ett skattekort för förmån i MinSkatt.

Du hittar beloppet på din dagpenning i det beslut som du har fått av oss. Beslutet finns i tjänsten OmaYTK. Dagpenningens belopp kan också uppskattas med vår dagpenningsräknare. Genom att multiplicera den dagspecifika dagpenningen med talet 258 får du en uppskattning av hela årets utbetalning. Det beloppet kan du uppge som uppskattning då du beställer ett nytt skattekort.

I din ansökan om nytt skattekort, där du uppger förmånens belopp, kan du ange Allmänna arbetslöshetskassan YTK som mottagare av skatteuppgifterna. Då överför skattemyndigheten de nya skatteuppgifterna direkt till oss. Om du samtidigt hade tänkt skicka in din ansökan om dagpenning: vänta istället till följande dag. Annars kan det gå så att vi betalar dagpenningen med gamla skatteuppgifter, eftersom de nya skatteuppgifterna överförs till oss under natten.

Du kan också skicka ditt skattekort till oss via tjänsten OmaYTK. Tryck på ”skattekort” för att ladda upp ditt skattekort.

Läs mer om beskattning av inkomstrelaterad dagpenning här.

Var detta till hjälp?

Tack!

Tack!