Hur gör jag en ansökan om inkomstrelaterad dagpenning?

Gör din ansökan elektroniskt i OmaYTK. Tjänsten vägleder och hjälper dig då du fyller i din ansökan. Ansökan sparas automatiskt hela tiden och du kan fylla i den bitvis och fortsätta när det passar dig.

De tio budorden för att ansöka om dagpenning

  1. Anmäld dig hos TE-byrån som arbetssökande genast, när du blir permitterad eller uppsagd.
  2. Sök alltid dagpenning retroaktivt för den tid som gått. I den första ansökan för de två veckor som gått och i den förslängda ansökan för de fyra veckor som gått eller för en månad som gått.
  3. Dagpenning kan inte sökas i förväg för en tid som ska komma.
  4. Gör den första ansökan, när det har gått två veckor från att arbetslösheten eller permitteringen börjat. Ansök för två veckor som gått.
  5. Gör en förlängd ansökan, om arbetslösheten eller permitteringen fortgår, fastän den första ansökan ännu inte skulla ha blivit behandlad.
  6. Gör en förlängd ansökan tidigast efter fyra veckor eller en månad från den sista dagen i din första ansökan.
  7. Du får dina pengar snabbare, då du i den förlängda ansökan följer den ansökningsperiod som föreslås i OmaYTK.
  8. Gör den sista ansökan tidigast på den sista dagen av permitteringen eller arbetslösheten.
  9. Gör ansökan senast inom tre månader från den första dagen av ansökningsperioden.
  10. Keep calm. Om din ansökan saknar väsentliga bilagor kontaktar vi dig genast.

Ansökan om dagpenning

Ansökan om dagpenning görs alltid skriftligen, men någon annan stadgad form för ansökan har inte fastställts. Vi behöver dock en hel del information för att kunna avgöra om du har rätt till inkomstrelaterad dagpenning och för att fastställa penningens belopp. Därför är det bra att använda vår elektroniska tjänst OmaYTK, som ber om nödvändiga uppgifter och som vägleder och hjälper dig att fylla i din ansökan.

Löneuppgifter

När du ansöker om inkomstrelaterad dagpenning behöver vi dina löneuppgifter. Tidigare fick vi informationen från arbetsgivarens löneintyg, men nu får vi uppgifterna direkt från inkomstregistret, dit arbetsgivaren har anmält löneuppgifterna.

När du fyller i ansökan i OmaYTK kan du hämta löneuppgifterna till ansökan från inkomstregistret. Om löneuppgifterna finns färdigt i din ansökan går det snabbare att behandla den.

Om arbetsgivaren har anmält lönen till inkomstregistret som endast en totalsumma behöver vi emellertid mer information. Vi måste till exempel kunna specificera semesterpenningen och semesterersättningen från lönesumman. Dessa uppgifter kan du enkelt komplettera då du gör ansökan i OmaYTK. Du hittar uppgifterna som behövs i ditt löneintyg och OmaYTK vägleder dig i hur du fyller i dem.

Ju noggrannare du fyller i ansökan, desto snabbare kan vi behandla den. Du behöver inte skicka in bilagor, det räcker med att du anmäler uppgifterna i ansökan.

Om du har arbetat deltid och hämtar löneuppgifterna från inkomstregistret, ska du i ansökan uppge den lön som har utbetalats under den tid ansökan gäller.

Om din arbetsgivare ännu inte har hunnit anmäla löneuppgifterna till inkomstregistret kan du lägga till löneuppgifterna själv under rubriken: "Saknas det uppgifter från en arbetsgivare?" Lägg till arbetsgivaren och de inkomstuppgifter som saknas. I snabb- och rullgardinsmenyn hittar du alla inkomstslag i inkomstregistret. Uppge lönesumman som bruttobelopp, dvs. summan före avdrag av skatter och andra avgifter.

När du skickar in din ansökan till oss behöver du inte oroa dig. Vi tar hand om den och kontaktar dig om vi behöver mer information.

Kom alltid ihåg att anmäla arbeten och inkomster i ansökan

När du ansöker om inkomstrelaterad dagpenning måste du fortfarande meddela vilka arbeten du utfört och vilka löner du tjänat in.

Även om vi får inkomstuppgifter ur inkomstregistret ersätter inkomstregistret inte anmälan av utförda arbeten, eftersom vi inte automatiskt kontrollerar uppgifterna i inkomstregistret om vi inte har fått uppgifter om utfört arbete av dig.

Om du låter bli att anmäla arbeten i tron att vi i vilket fall som helst får uppgifter ur inkomstregistret kan det bli en tråkig överraskning. Om vi inte har fått information om utfört arbete av dig är det möjligt att vi betalar full inkomstrelaterad dagpenning. När det senare framkommer att arbetsinkomsterna borde ha beaktats i den inkomstrelaterade dagpenningen blir vi tvungna att återkräva för mycket betalda inkomstrelaterade dagpenningar.

Kom alltså alltid ihåg att i ansökan noggrant ange arbetena och arbetsinkomsterna.

Var detta till hjälp?

Tack!

Tack!