Hur snabbt handläggs min ansökan?

Vår målsättning är att du ska få dagpenningen på ditt konto genast efter att du har skickat din ansökan. Det är vad vi strävar efter – men vi är inte riktigt där än.

Vi tycker i alla fall att du borde pengarna så fort som möjligt. Det går snabbt att behandla en ansökan, men vi sköter om arbetslöshetsskyddet för redan nästan en halv miljon löntagare och ibland kan det bli många ansökningar på en gång.
​​​​​​​
Hur länge det tar mellan ansökan och utbetalningen beror också mycket på vilken slags ansökan det är fråga om. År 2019 var vår genomsnittliga handläggningstid 5,6 dagar. Mediantiden för handläggning var 2 dagar.

Den första ansökan om dagpenning

Handläggningstiden för den första ansökan om dagpenning är alltid något längre. Det beror på att vi kontrollerar alla villkor och hinder för utbetalning samt beräknar beloppet för din dagpenning.

Aktuell information om nya mängder ansökningar, samtal och meddelanden.

Fortsatt ansökan

Om du är helt arbetslös eller permitterad och det inte finns några ändringar i din ansökan, finns dagpenningen på ditt konto inom 1–2 bankdagar från att ansökan har kommit in.

Även om det inte finns några ändringar i ansökan är det möjligt att vi har fått ett nytt utlåtande från exempelvis TE-byrån. Sådana faktorer bromsar det automatiska systemet.

Fortsatt ansökan som innehåller bilagor eller ändringar

Om ansökan innehåller bilagor eller om det har skett förändringar i din situation sedan föregående ansökan, går ansökan inte vidare till betalning via automaten. Den ställs då i kö vars längd du kan kontrollera i tabellen för handläggningstider

Ansökan om du har arbetat deltid

Om du har fått inkomst av deltidsarbete, heltidsarbete som varat under två veckor eller haft företagsverksamhet som bisyssla kan du ansöka om jämkad dagpenning. Dessa ansökningar handläggs för hand, men vi prioriterar dem, eftersom vi anser att arbetslöshetsskyddet aldrig får utgöra ett hinder för att ta emot arbete.

Aktuell information om nya mängder ansökningar, samtal och meddelanden.

Följ med handläggningen av din ansökan

I OmaYTK kan du följa med handläggningen av din egen ansökan.

Aktuell information om nua mängder ansökningar, samtal och meddelanden.

Vad är en ändring i ansökan om dagpenning?

Om det finns ändringar i ansökan jämfört med tidigare går den inte igenom automaten. Låt dock inte bli att meddela ändringar, eftersom den som ansöker om förmån är skyldig enligt lag att meddela ändringar som påverkar rätten till förmån. Fyll därför alltid i ansökan noggrant.

Även ändring av ansökningsperioden är också en ändring som förhindrar användning av automaten. Så ändra inte ansökningsperioden om vi inte separat ber dig att göra det.

En typisk ändring är till exempel när man börjar arbeta deltid, vilket syns i ansökan när du meddelar arbetstimmar eller förvärvsinkomst. Olika bilagor och till exempel utbetalningsdag för lön medför att ansökan behandlas för hand.

Automaten stannar också om vi får information om beslut om andra förmåner eller nya uttalanden från TE-byrån för den aktuella ansökningsperioden.

Var detta till hjälp?

Tack!

Tack!