Hur snabbt handläggs min ansökan?

Vår målsättning är att du ska få dagpenningen på ditt konto genast efter att du har skickat din ansökan. Det är vad vi strävar efter – men vi är inte riktigt där än.

Vi tycker i alla fall att du borde pengarna så fort som möjligt. Det går snabbt att behandla en ansökan, men vi sköter om arbetslöshetsskyddet för redan nästan en halv miljon löntagare och ibland kan det bli många ansökningar på en gång.
​​​​​​​
Hur länge det tar mellan ansökan och utbetalningen beror också mycket på vilken slags ansökan det är fråga om. År 2019 var vår genomsnittliga handläggningstid 5,6 dagar. Mediantiden för handläggning var 2 dagar.

Den första ansökan om dagpenning

Handläggningstiden för den första ansökan om dagpenning är alltid något längre. Det beror på att vi kontrollerar alla villkor och hinder för utbetalning samt beräknar beloppet för din dagpenning.

Aktuell information om nya mängder ansökningar, samtal och meddelanden.

Fortsatt ansökan

Om du är helt arbetslös eller permitterad och det inte finns några ändringar i din ansökan, finns dagpenningen på ditt konto inom 1–2 bankdagar från att ansökan har kommit in.

Fortsatt ansökan som innehåller bilagor eller ändringar

Om ansökan innehåller bilagor eller om din situation har ändrats sedan den föregående ansökan, kan utbetalningen inte ske via den automatiska funktionen.

Aktuell information om nya mängder ansökningar, samtal och meddelanden.

Ansökan om du har arbetat deltid

Om du har fått inkomst av deltidsarbete, heltidsarbete som varat under två veckor eller haft företagsverksamhet som bisyssla kan du ansöka om jämkad dagpenning. Dessa ansökningar handläggs för hand, men vi prioriterar dem, eftersom vi anser att arbetslöshetsskyddet aldrig får utgöra ett hinder för att ta emot arbete.

Aktuell information om nya mängder ansökningar, samtal och meddelanden.

Följ med handläggningen av din ansökan

I OmaYTK kan du följa med handläggningen av din egen ansökan.

Aktuell information om nua mängder ansökningar, samtal och meddelanden.

Var detta till hjälp?

Tack! Om du vill kand du skriva närmare feedback på kommentarfältet nedan. Med hjälp av feedbacken kan vi utveckla våra sajter till ännu bättre.

Tack för din feedback! Om du vill kand du skriva närmare om vilken typ av information du skulle ha behövt. Med hjälp av feedbacken kan vi utveckla våra sajter till ännu bättre.