Jag blev arbetslös, vad ska jag göra?

Om du är medlem i YTK och blir arbetslös kan du ansöka om inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning från oss. Syftet med arbetslöshetsdagpenningen är att säkerställa den arbetslösa arbetssökandes ekonomiska möjligheter att söka arbete. Dessutom kompenserar arbetslöshetsdagpenningen inkomstbortfallet på grund av arbetslösheten.

Anmäl dig som arbetslös arbetssökande vid arbets- och näringsbyrån

Det första du ska göra är att anmäla dig som arbetslös arbetssökande vid arbets- och näringsbyrån. Gör din anmälan genast första dagen du är arbetslös, eftersom dagpenning kan betalas ut först från och med anmälan.

Anmälan går enklast att göra via arbets- och näringsbyråns nättjänst.

Gör din första ansökan om dagpenning

När du har varit arbetslös i två veckor kan du lämna in din första ansökan om inkomstrelaterad dagpenning. Om du är arbetslös i mindre än två veckor kan du skicka in en ansökan så fort som arbetslösheten upphör.

Ansökan går enklast att göra elektroniskt i vår tjänst OmaYTK.

Dagpenning söks alltid retroaktivt, så du kan inte fylla i ansökan i förväg.

Försena dig inte

Kom ihåg att vi kan betala ut dagpenning retroaktivt för högst tre månader. Lämna därför in ansökan till oss senast tre månader efter den dag från vilken du vill ansöka om dagpenning.

Tremånadersgränsen gäller också för alla fortsatta ansökningar.

De tio budorden för att ansöka om dagpenning

  1. Anmäld dig hos TE-byrån som arbetssökande genast, när du blir permitterad eller uppsagd.
  2. Sök alltid dagpenning retroaktivt för den tid som gått. I den första ansökan för de två veckor som gått och i den förslängda ansökan för de fyra veckor som gått eller för en månad som gått.
  3. Dagpenning kan inte sökas i förväg för en tid som ska komma.
  4. Gör den första ansökan, när det har gått två veckor från att arbetslösheten eller permitteringen börjat. Ansök för två veckor som gått.
  5. Gör en förlängd ansökan, om arbetslösheten eller permitteringen fortgår, fastän den första ansökan ännu inte skulla ha blivit behandlad.
  6. Gör en förlängd ansökan tidigast efter fyra veckor eller en månad från den sista dagen i din första ansökan.
  7. Du får dina pengar snabbare, då du i den förlängda ansökan följer den ansökningsperiod som föreslås i OmaYTK.
  8. Gör den sista ansökan tidigast på den sista dagen av permitteringen eller arbetslösheten.
  9. Gör ansökan senast inom tre månader från den första dagen av ansökningsperioden.
  10. Keep calm. Om din ansökan saknar väsentliga bilagor kontaktar vi dig genast.

Var detta till hjälp?

Tack!

Tack!