Jag blev permitterad, vad ska jag göra?

Om du är medlem i YTK och blir permitterad, kan du kan du ansöka om inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning från oss. Arbetslöshetsdagpenningen kompenserar inkomstbortfallet på grund av permitteringen.

Anmäl dig som arbetslös arbetssökande vid arbets- och näringsbyrån

Även om du har permitterats ska du först anmäla dig som arbetslös arbetssökande vid arbets- och näringsbyrån. Anmäl dig den första dagen du är arbetslös, eftersom dagpenning kan betalas först från och med anmälan.

Anmälan går enklast att göra via arbets- och näringsbyråns nättjänst.

Gör din första ansökan om dagpenning

När du har varit permitterad i två veckor kan du lämna in din första ansökan om inkomstrelaterad dagpenning. Om du är permitterad i mindre än två veckor kan du skicka in en ansökan så fort som permitteringen upphör.

Ansökan går enklast att göra elektroniskt i vår tjänst OmaYTK.

Dagpenning söks alltid retroaktivt, så du kan inte fylla i ansökan i förväg.

Försena dig inte

Kom ihåg att vi kan betala ut dagpenning retroaktivt för högst tre månader. Lämna därför in ansökan till oss senast tre månader efter den dag från vilken du vill ansöka om dagpenning.

Tremånadersgränsen gäller också för alla fortsatta ansökningar.

Var detta till hjälp?

Tack!

Tack!