Kan jag ge någon annan fullmakt att sköta mina ärenden i arbetslöshetskassan?

Ibland behöver man hjälp med att sköta sina ärenden. Det är inga problem – vi behöver bara en fullmakt av dig. Enklast gör du med en specificerad fullmakt.

Att uträtta sina ärenden vid arbetslöshetskassan

I princip är det bara du som kan sköta dina ärenden vid arbetslöshetskassan. Utan en separat fullmakt eller rättslig status kan ingen lämna in ansökningar, framföra krav eller underteckna besvär för din räkning.

Ingen annan kan heller höras i frågor som gäller ditt utkomstskydd. Även alla beslut delges endast dig.

I vissa fall kan någon annan än du också utöva så kallad talerätt. Till exempel kan en omyndigs intressebevakare med stöd av lagen sköta ärenden även i en arbetslöshetskassa. Också t.ex. dödsbon och boutredningsmän har rätt att sköta den avlidnas ärenden gällande inkomstrelaterad dagpenning. I sådana fall ber vi om dokument som visar den rättsliga statusen.

Vårdnadshavare för en minderårig har ingen direkt laglig rätt att sköta barnets ärenden gällande arbetslöshetsersättning. På motsvarande sätt ger inte heller äktenskap någon fullmakt att sköta makens/makans ärenden i en arbetslöshetskassa. 

Fullmakt

Om du vill kan du anlita ett ombud att sköta dina ärenden i arbetslöshetskassan. Ombudet kan vara vem som helst som du har utsett att sköta dina ärenden. Detta utförs med en fullmakt.

Om ditt ombud är en advokat eller ett offentligt rättsbiträde behövs vanligen ingen fullmakt.

När du kontaktar oss per telefon kan du ge en muntlig fullmakt till en annan person, som får rätt att sköta dina ärenden under samtalet.

Du kan också anlita en assistent för att sköta dina ärenden. Den person du valt hjälper dig då att ansöka om dagpenning eller att överklaga, men du undertecknar dokumenten själv. För detta behöver vi ingen fullmakt, vilket dock innebär att assistenten inte kan sköta ärenden i ditt namn. Vi kan till exempel inte överlåta information gällande dig till en assistent som inte har fullmakt.

Var detta till hjälp?

Tack!

Tack!