När kan jag skicka in min första ansökan?

Dagpenning söks alltid retroaktivt och kan därför sökas först efter att du har varit arbetslös eller permitterad ett tag. Lagen fastställer ingen exakt tid, men den etablerade praxisen är att skicka in sin första ansökan efter två veckor.

De tio budorden för att ansöka om dagpenning

  1. Anmäld dig hos TE-byrån som arbetssökande genast, när du blir permitterad eller uppsagd.
  2. Sök alltid dagpenning retroaktivt för den tid som gått. I den första ansökan för de två veckor som gått och i den förslängda ansökan för de fyra veckor som gått eller för en månad som gått.
  3. Dagpenning kan inte sökas i förväg för en tid som ska komma.
  4. Gör den första ansökan, när det har gått två veckor från att arbetslösheten eller permitteringen börjat. Ansök för två veckor som gått.
  5. Gör en förlängd ansökan, om arbetslösheten eller permitteringen fortgår, fastän den första ansökan ännu inte skulla ha blivit behandlad.
  6. Gör en förlängd ansökan tidigast efter fyra veckor eller en månad från den sista dagen i din första ansökan.
  7. Du får dina pengar snabbare, då du i den förlängda ansökan följer den ansökningsperiod som föreslås i OmaYTK.
  8. Gör den sista ansökan tidigast på den sista dagen av permitteringen eller arbetslösheten.
  9. Gör ansökan senast inom tre månader från den första dagen av ansökningsperioden.
  10. Keep calm. Om din ansökan saknar väsentliga bilagor kontaktar vi dig genast.

Du kan lämna in din första ansökan efter två veckor

Inkomstrelaterad dagpenning betalas alltid ut i efterhand i perioder på fyra veckor eller en månad. I praktiken betyder det att man ansöker om dagpenning retroaktivt för fyra veckor eller en månad.

Den första betalningsperioden kan dock vara kortare, vilket innebär att du kan lämna in din första ansökan redan innan det gått fyra veckor eller en månad.

Lagen fastställer ingen exakt tid för när du kan lämna in din första ansökan om dagpenning, men vanligen gör man det efter två veckor.

Två veckor är en lämplig tid, eftersom behandlingstiden för den första ansökan vanligtvis är något längre. Då du lämnar in din första ansökan lite tidigare får du den första dagpenningen ungefär en månad efter att du blivit arbetslös eller permitterad.

Två veckor är också praktiskt av den anledningen att man i början av perioden för arbetslöshetsdagpenning i regel fastställer en självrisktid som motsvarar fem hela arbetsdagar och för vilken ingen ersättning kan betalas. Om du alltså skickar in din första ansökan innan självrisktiden har löpt ut, får du avslag på den första ansökan. Detta orsakar onödigt arbete och kan fördröja betalningen av din dagpenning.

Exempel 1

Du blir permitterad eller arbetslös 1.1. Du kan lämna in din första ansökan 14.1.

Exempel 2

Du permitteras fr.o.m. 1.1. så att varje vecka innehåller en permitteringsdag och fyra arbetsdagar. Du kan lämna in din första ansökan 14.1, dvs. efter två veckor, även om perioden endast innehåller två permitteringsdagar.

Exempel 3

Du blir permitterad eller arbetslös 1.1 och arbetet fortsätter fr.o.m. 10.1. Eftersom du är permitterad eller arbetslös under två veckor, kan du lämna in din ansökan den sista dagen du är arbetslös, dvs. 9.1.

Lämna inte in ansökan för sent!

Du behöver inte lämna in din första ansökan genast efter två veckor utan kan också göra det senare. Kom dock ihåg att vi kan betala retroaktivt för högst tre månader. Skicka därför in din ansökan senast inom tre månader, räknat från den dag från och med vilken du ansöker om dagpenning.

TIPS

Efter den första ansökan söker du dagpenning för perioder på minst 4 veckor eller en månad. Om arbetslösheten börjar mitt i veckan och du har tänkt ansöka för perioder på 4 veckor – fyll då i den första ansökan för två veckor plus dagarna ända till söndag och skicka in den först efter det. På det sättet kan du börja följande ansökan på en måndag och det blir lättare för dig att ansöka om dagpenning i fortsättningen.

I vissa situationer kan det vara mer praktiskt med en ansökningsperiod på 4 veckor. Det här behöver du dock inte själv räkna ut – vi vägleder dig och ber vid behov om att du ändrar din ansökan så att perioderna lämpar sig bäst för dig.

Var detta till hjälp?

Tack!

Tack!