Vad är en förskottsbetalning?

Enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa kan arbetslöshetskassan betala inkomstrelaterad dagpenning i förskott. Det betyder dock inte att vi betalar penningen i förväg. Du ansöker alltid om inkomstrelaterad dagpenning retroaktivt, men i vissa situationer kan vi betala utan ett beslut. I fråga om arbetslöshetsskydd innebär förskott således att vi betalar innan ett beslut har fattats.

Betalning utan beslut

Enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa kan vi på ansökan betala inkomstrelaterad dagpenning i förskott utan ett beslut till den som har rätt till arbetslöshetsförmån. Detta är nödvändigt när det är uppenbart att sökanden har rätt till inkomstrelaterad dagpenning, men vissa uppgifter saknas fortfarande och väntan på nödvändiga uppgifter skulle leda till en orimlig försening i utbetalningen av förmånen. En annan möjlighet är en situation där vår utbetalningsfunktion på grund av en oförutsägbar orsak blir överbelastad, och handläggningstiden överskrider den lagstadgade gränsen på 30 dagar.

Förskott kan betalas för sammanlagt högst två månader. En tillfällig lagändring är på gång, som kommer att förlänga perioden till ett halvt år.

När vi kan fatta ett beslut i ärendet, drar vi av det betalda förskottet från den inkomstrelaterade dagpenningen, som ska betalas genom beslutet.

Enligt lagen kan förskottet också betraktas som förskott på annan arbetslöshetsförmån som beviljas senare. Folkpensionsanstalten eller arbetslöshetskassan kan då kvitta beloppet av en förmån som betalats till ett för stort belopp som förskott på en förmån som beviljas senare.

Förskottsbetalning

  • Vi tar hand om förskottsbetalningen, du behöver inte göra något
  • Förskottsbetalning innebär betalning av förmån utan beslut
  • Förskottsbetalning betyder inte att vi betalar inkomstrelaterad dagpenning i förväg
  • Vi ser till att ärendet avklaras, du får beslutet och pengarna betalas ut korrekt

Var detta till hjälp?

Tack!

Tack!