Vad gör jag om jag har flera permitteringsperioder?

Det är inte ovanligt att permitteringen delas upp i flera perioder. Det här påverkar den inkomstrelaterade dagpenningen endast i vissa situationer.

Om du permitteras i perioder har det ingen större betydelse med tanke på ansökan om inkomstrelaterad dagpenning. Lämna in din första ansökan normalt och gör följande ansökningar enligt permitteringsperioderna.

Hur självrisktiden räknas

Dagpenningsperioden börjar med en självrisktid. Självrisktiden motsvarar fem hela arbetsdagar, för vilka vi inte kan betala dagpenning. Om självrisktiden inte uppfylls under åtta på varandra följande kalenderveckor, börjar självrisktiden om från början. Ett sådant fall kan uppstå om permitteringen sker i perioder och den första perioden är så kort att självrisktiden inte uppfylls.

På grund av coronaepidemin tillämpas en undantagsparagraf under tiden 16.3.2020–6.7.2020. Enligt paragrafen är självrisktiden fem dagar, och dagpenning kan betalas för den tiden. Regeln med åtta kalenderveckor tillämpas inte på självrisktiden under den här undantagsperioden. Det spelar alltså ingen roll om självrisktiden inte uppfylls i sin helhet under den första permitteringsperioden.

Hur arbetsvillkoret uppfylls

Det är möjligt att arbetsvillkoret uppfylls mellan permitteringsperioderna och då börjar den maximala betalningstiden från början. Vi räknar också om dagpenningens belopp om det har gått längre än ett år från den föregående beräkningen.

Var detta till hjälp?

Tack!

Tack!