Vad ska jag göra när permitteringen upphör?

När permitteringen upphör, meddela detta i den sista ansökan.
​​​​​​​
Om du vill kan du också meddela TE-byrån att permitteringen upphör om de inte har fått någon information om permitteringens varaktighet.

Permitteringen upphör och du återgår till arbetet

Ansök om dagpenning till den sista permitteringsdagen och ange att du återgår till arbetet eller är sysselsatt på annat sätt.

Permitteringen slutar med att arbetsgivaren säger upp avtalet

Uppge i ansökan om dagpenning om anställningsförhållandet upphör. Om du har rätt till lön under uppsägningstiden kan vi inte betala inkomstrelaterad dagpenning för samma period. Läs mer om lön under uppsägningstiden.

Permitteringen slutar med att arbetstagaren säger upp avtalet

Uppge i ansökan om dagpenning om anställningsförhållandet upphör. Meddela detta även till TE-byrån. TE-byrån undersöker om du har haft giltigt skäl att säga upp dig. Om du inte har det kan det medföra en viss period utan ersättning. Läs mer om karenstid.

Enligt arbetsavtalslagen kan du på vissa villkor säga upp anställningsavtalet under permitteringen utan uppsägningstid. Då påverkar uppsägningstiden inte utbetalningen av dagpenning på något sätt.

Enligt arbetsavtalslagen kan du avsluta en långvarig permittering utan att förlora rätten till lön under uppsägningstiden. I dessa fall behåller du rätten till lön under uppsägningstiden och för samma period kan vi inte betala ut inkomstrelaterad dagpenning. Läs mer om uppsägningstider.

Var detta till hjälp?

Tack!

Tack!