Barnförhöjning

Om du har minderåriga barn att försörja, kan du ansöka om barnförhöjning för dagpenningen.

Barnförhöjningens villkor och belopp

Om du fär inkomstrelaterad dagpenning och du har barn som är yngre än 18 år att försörja, kan vi betala ut dagpenningen höjd med barnförhöjning.

Banrförhöjningens storlek för ett barn är 5,23 € , för två barn sammanlagt 7,68 € och för tre eller flera barn sammanlagt 9,90 € .

Så här ansöker du om barnförhöjning

Anteckna barnens födelsetider i ansökan om inkomstrelaterad  dagpenning i den punkten där man uppger barn som är  under 18 år att försörja. Detta räcker. Vi jämför det du uppgett med uppgifterna i befolkningsdatasystemet. När allt stämmer, kan vi betala ut barnförhöjningen.

Vi  får i befolkningsdatasystemet uppgifterna om barn att försörja ganska snabbt, men ibland är vi tvungna att först betala ut dagpenningen utan barnförhöjning och förhöjningen retroaktivt först efter att barnet syns i befolkningsdatasystemet. Du kan om du så önskar sända barnets födelseattest eller ämbetsbetyg för att påskynda saken.

Du kan också ansöka om barnförhöjningen med en särskild begäran, exempelvis genom att sända ett meddelande via OmaYTK.

Var detta nöjdigt?

Tack! Om du vill kand du skriva närmare feedback på kommentarfältet nedan. Med hjälp av feedbacken kan vi utveckla våra sajter till ännu bättre.

Tack för din feedback! Om du vill kand du skriva närmare om vilken typ av information du skulle ha behövt. Med hjälp av feedbacken kan vi utveckla våra sajter till ännu bättre.