Barntillägg

Om du har minderåriga barn att försörja kan du ansöka om barntillägg till dagpenningen.

Barntilläggets villkor och storlek

Om du får inkomstrelaterad dagpenning och försörjer ett barn som är yngre än 18 år, kan vi betala ut dagpenning med barntillägg.

Barntillägg kräver inte formell vårdnad. Du kan därför också ha rätt till barntillägg för minderåriga barn till din gifta partner eller sambo om barnen bor i samma hushåll som dig.

Tilläggets storlek för ett barn är 7,01 € , för två barn sammanlagt 10,29 € och för tre eller flera barn sammanlagt 13,26 €.

Så här ansöker du om barntillägg

Ange födelsetiderna för barnen i den del av ansökan om inkomstrelaterad dagpenning där du uppger de barn som är under 18 år och som du försörjer. Det här räcker. Vi jämför uppgifterna du uppgett med befolkningsdatasystemet. Vi betalar ut barntillägget när allt stämmer.

Vi får uppgifter från befolkningsdatasystemet för underhållsberättigade barn ganska snabbt, men ibland måste vi betala dagpenningen först utan barntillägg och påslaget retroaktivt först då barnet syns i befolkningsdatasystemet. Om du vill kan du skicka barnets födelseattest eller ämbetsbevis för att påskynda ärendet.

Du kan också ansöka om barntillägg med en särskild begäran, till exempel genom att skicka ett meddelande via ​​​​​​​OmaYTK.

Var detta till hjälp?

Tack!

Tack!