Barntillägg

Om du har minderåriga barn att försörja kan du ansöka om barntillägg till dagpenningen.

Barntilläggets villkor och storlek

Om du får inkomstrelaterad dagpenning och försörjer ett barn som är yngre än 18 år, kan vi betala ut dagpenning med barntillägg.

Tilläggets storlek för ett barn är 5,30 € , för två barn sammanlagt 7,78 € och för tre eller flera barn sammanlagt 10,03 €.

Så här ansöker du om barntillägg

Ange födelsetiderna för barnen i den del av ansökan om inkomstrelaterad dagpenning där du uppger de barn som är under 18 år och som du försörjer. Det här räcker. Vi jämför uppgifterna du uppgett med befolkningsdatasystemet. Vi betalar ut barntillägget när allt stämmer.

Vi får uppgifter från befolkningsdatasystemet för underhållsberättigade barn ganska snabbt, men ibland måste vi betala dagpenningen först utan barntillägg och påslaget retroaktivt först då barnet syns i befolkningsdatasystemet. Om du vill kan du skicka barnets födelseattest eller ämbetsbevis för att påskynda ärendet.

Du kan också ansöka om barntillägg med en särskild begäran, till exempel genom att skicka ett meddelande via ​​​​​​​OmaYTK.

Var detta till hjälp?

Tack! Om du vill kand du skriva närmare feedback på kommentarfältet nedan. Med hjälp av feedbacken kan vi utveckla våra sajter till ännu bättre.

Tack för din feedback! Om du vill kand du skriva närmare om vilken typ av information du skulle ha behövt. Med hjälp av feedbacken kan vi utveckla våra sajter till ännu bättre.